Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tälle sivustolle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden käsikirjoihin liittyviä asiakirjoja, ohjeistuksia ja OKM:n kirjeitä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tiedonkeruun käsikirjat yhdistyivät vuonna 2017 yhdeksi käsikirjaksi, jossa on sekä yhteisiä lukuja korkeakouluille että erikseen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tiedonkeruuta koskevia lukuja. Muu materiaali ja julkaisutiedonkeruuseen liittyvät dokumentit löytyvät alla olevasta asiakirjat-osiosta.

Tiedonkeruun käsikirjat

Children Display

Asiakirjat

Seloste käsittelytoimista: henkilöstötiedonkeruu

Seloste käsittelytoimista: rekrytointitiedonkeruu

2016


23.12.2016 Yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2016 (PDF).pdf

Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu.pdf

12.12.2016 Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2016 (PDF).pdf

8.3.2016 Julkaisutiedonkeruun luokkien F ja I määritelmiä_2016.pdf

2015

1.12.   Excel-taulukko / Tutkinnot tutkintotavoite-luokittelulla 2012-2014

25.11.  AMK tiedonkeruun käsikirja 2015 (pdf)

25.11.  Kirje OKM/79/592/2015 / Tiedonkeruukirje AMK 2015

25.11.  Liite AMK / Rekrytointitiedonkeruu

23.11.  Liite AMK / OKM:n ohjauksen alat

10.11.  Liite AMK / Rahoitusmallin määritelmät

24.11.  YO tiedonkeruun käsikirja 2015 (pdf)

24.11.  YO Tiedonkeruun ohjekirje 2015

24.11.  Liite YO / OKM:n ohjauksen alat

24.11.  Liite YO / Rahoitusmallilukujen määritelmät

8.7.     Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus EN / Publication data collection instructions for researchers

8.7.     Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus SV / Anvisningar till forskare om insamling av publikationsdata

28.4.    Kirje OKM/4/591/2015: Ohje julkaisutiedonkeruusta 2015

28.4.    Julkaisutiedonkeruun 2015 ohjeistus tutkijoille

26.1.    Julkaisutiedonkeruu EN / Ministry of Education and Culture Publication Data Collection Manual 2014

26.1.    Julkaisutiedonkeruu SV / UKM:s publikations handbok år 2014

15.1.    Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014 (päivitetty julkaisutyypin D4-kohdalla)

 
2014

18.11.  Kirje OKM/77/592/2014: Tiedonkeruukirje AMK 2014

14.11.  Kirje OKM/78/592/2014: Tiedonkeruukirje YO 2014

17.11.  Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014

13.11.  Tiedonkeruukäsikirja YO 2014

15.9.    Tiedonkeruukäsikirjaluonnos AMK 2014

15.9.    Tiedonkeruukäsikirjaluonnos YO 2014

7.1.      Tiedonkeruukäsikirja AMK 2013

 
2013

7.11. Kirje OKM/65/592/2013: Tiedonkeruukirje AMK 2013

1.11. Kirje OKM/64/592/2013: Tiedonkeruukirje YO 2013

1.11. VIRTA-kirje korkeakouluille

1.11. Tiedonkeruukäsikirja YO 2013


Recently Updated