Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus, päivän ohjelma, esittäytyminen
 2. Näkökulmia projektisuunnitelmaan
  1. Katsaus projektisuunnitelmaan, Aino-Kaisa Ellfolk, LIITE
   1. OPTIETORissa 10/2023 hyväksytty projektisuunnitelma: https://wiki.eduuni.fi/x/53f1F
   2. Projektin ohjausryhmän rooli
  2. VIRTA-opintotietopalvelun, Digivision ja Opetushallituksen näkökulma
   1. VIRTA-opintotietopalvelun näkökulmat jatkokehittämiseen, Helena Majamäki, LIITE
   2. DV:n näkökulma ratkaisuehdotuksiin, tarpeet ja odotukset tulevalle, Matti Riihimäki ja Sami Hautakangas, LIITE tulossa
   3. OPH:n näkökulma ratkaisuehdotuksiin, tarpeet ja odotukset tulevalle, Juho Mikkonen, LIITE
 3. Projektin tavoitteet ja osatavoitteet, aikataulutus ja sidosryhmätyöskentely
  1. Tavoitteet ja osatavoitteet sekä aikataulutuksen pohja-aineistoon tutustuminen pienissä ryhmissä
   1. Tavoitteet ja osatavoitteet, LIITE
   2. Projektin aikataululuonnos: https://wiki.eduuni.fi/x/r40QGg
  2. Yhteinen keskustelu projektin osatavoitteista ja aikataulusta
  3. Keskustelu projektin sidosryhmätyöskentelystä
   1. Jatkoselvityksen sidosryhmät: https://wiki.eduuni.fi/x/2o0QGg 

   2. Esiselvityksen loppuraportin osio 5 (sivut 25-31):  https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/402069210/230621_VIRTA-Digivisio-esiselvityksen%20raportti.pdf?version=1&modificationDate=1695881105900&api=v2

   3. Mitä muita toimijoita jatkoselvityksessä tulee ottaa huomioon korkeakouluissa ja korkeakoulujen ulkopuolella?

 4. Ohjausryhmän työtavoista sopiminen
 5. Päätös

...