Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätöslista

...

4. Migrin tiedontarve

  • (8) Käynnistetään toimenpiteet Maahanmuuttoviraston (Migri) integroitumiseksi Opintopolkuun ja VIRTA-opintotietopalveluun. Tavoitetila integroitumiselle on mahdollisimman pian.

...

  • (9): CSC tekee korkeakouluille kyselyn koskien suostumuksenhallintaa Aallon esitystä hyödyntäen. Jatkotoimenpiteistä päätetään selvityksen perusteella.
  • (10): Frankiin liittyvä toimeksiantokysely käsitellään kahtena eri käyttötapauksena: sähköinen opiskelijakortti ja sähköinen opiskelijapalvelu. Sähköisen opiskelijapalvelun osuus jää odottamaan suostumuksenhallintaselvityksen perusteella tehtäviä ratkaisuja.
  • (11): CSC tekee korkeakouluille toimeksiantokyselyt koskien Frankin ja Pivon sähköisiä opiskeljakortteja palveluntarjoajien näin halutessa.

Keskustelumuistio

...


2017_06_14 OPTIETOR_Liite_1_Kokousmuistio_2017_06_14.docx

...