Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tälle sivulle päivitetään tiedot Tiedonkeruun käsikirjaan tehdyistä suuremmista muutoksista.

7/2018

Poistettu YO henkilöstötiedonkeruusta kenttä Tiedekunta tai vastaava

12/2017

Lisätty taloustiedonkeruun 4. lomakkeelle (AMK + YO) Kotimaisen ulkopuolisen rahoituksen lähteisiin kohta "Kotimaiset korkeakoulut" (sarake X).

...