Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tehtävä I: Korkeakoulujen haku- & valintakokonaisuuteen liittyvät laajennus- ja muutostarpeet korkeakoulujen tietomalliin sekä koulutustarjontatietojen tiedonsiirroissa tarvittavat määritykset. Mallin nykyisessä versiossa (2.2.) haku ja valinta on ehdotus vuodelta 2010 ja kuvastaa poistuvaa tietorakennetta ja käsitteistöä. Opetushallituksen koordinoima opiskelijavalintarekisteriuudistus on synnyttänyt tarpeen koulutustarjontatietojen tiedonsiirtomäärityksille OPH:n ja korkeakoulujen järjestelmien välillä.