Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelun ja opetuksen alueen tietomallityön iskuryhmä

Synergiaryhmän työpajassa 23.-24.1.2013 perustettiin Synergiaryhmän alainen opiskelun ja opetuksen alueen tietomallityön iskuryhmä.

Jäsenet 2013: 

 • Paula Merikko (OPI-koordinaatio)
 • Suvi Remes (tietomallin muutoksenhallinta, 7/13 lähtien, ryhmän sihteeri)
 • Teemu Kemppainen (tietomallin muutoksenhallinta)
 • Veli-Matti Suoranta (tietomallin muutoksenhallinta)
 • Totti Tuhkanen (opiskelun ja opetuksen alueen pysyvä asiantuntijajäsen)
 • JP Pihlajakoski (TIPTOP-projektin laajennustarpeiden osalta*)

*Vakijäsenten lisäksi taho (useimmiten kehitysprojekti), jonka toiveesta muutos/laajennustarpeet on otettu Synergiaryhmän käsittelyyn, resurssoi oman asiantuntijansa iskuryhmän työskentelyyn.

Työskentelytavasta Synergiaryhmässä sovittua

Tietomallin uudistustarpeiden käsittelystä sovittua 23.-24.1.2013

 • Projekti tai taho, joka tuo tietomallin muutostarpeita käsiteltäväksi jatkossa varmistaa sen, että ryhmillä on riittävästi pohjatietoa käsittelyn tueksi (alustus, tarvittava pohjatieto (esim. käsitteen kuvaus, omistajuus, tiedon syntyminen) työn tueksi)
 • Synergiatyöskentelyllä tässä kaksi funktiota, asioiden tunnistaminen jatkotyöskentelyyn ja asioiden koostaminen
 • Työssä tulee huomioida eurooppalaiset standardit
 • Valmistelun tarve pienessä ryhmässä, tosin vaarana että kaikki näkökulmat ei esillä
 • Synergiatyön lisäarvo tietomallin kehittämiselle; ei ole siiloutunut näkemys asiasta
 • Käsittelyyn tuodaan jatkossa kokonaisuus, jossa mukana sekä laajennus- että muutostarpeet. Pilkkominen vain laajennustarpeisiin on keinotekoista.
 • Käsitteet tulee ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi
 • Synergian käsittelyn jälkeen mallinnustyö iskuryhmässä
  • OPI-koordinaatio
  • tietomalliasiantuntija
  • opiskelun ja opetuksen alueella pysyvä asiantuntijajäsen
  • osa-alueittain vaihtelevat asiantuntijat Synergiaryhmästä (tarvittaessa)
  • projektin tai tahon edustaja(t), josta muutostarpeet esitetään
 • Tavoitteena, että käsiteltävä kokonaisuus tulisi mahdollisimman valmiiksi, jotta jatkomuutoksia tulisi mahdollisimman vähän.

Toimeksiannot

Tehtävä I: Korkeakoulujen haku- & valintakokonaisuuteen liittyvät laajennus- ja muutostarpeet korkeakoulujen tietomalliin sekä koulutustarjontatietojen tiedonsiirroissa tarvittavat määritykset. Mallin nykyisessä versiossa (2.2.) haku ja valinta on ehdotus vuodelta 2010 ja kuvastaa poistuvaa tietorakennetta ja käsitteistöä. Opetushallituksen koordinoima opiskelijavalintarekisteriuudistus on synnyttänyt tarpeen koulutustarjontatietojen tiedonsiirtomäärityksille OPH:n ja korkeakoulujen järjestelmien välillä. 

 • No labels