Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työkalua ylläpidetään jatkossa niin kauan kuin sille on tarvetta. Alla julkaistu versio 1.3.2 tarkistaa tiedot vuosien 2015-2019 julkaisutiedonkeruumääritysten mukaisesti. Käytä kyseisen vuoden csv-mallitiedostoa.

...