Tiedonsiirtoyhteyden avaaminen

Yhteyden avaamiseksi tietoja tuottavan organisaation tulee lähettää seuraavat tiedot CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi:

  • Yhteystieto organisaatiolle (sähköpostiosoite ja puhelinnumero, johon voidaan olla tarvittaessa yhteydessä tiedonsiirtoon liittyvissä asioissa)       
  • Jos organisaation tekninen yhteyshenkilö vaihtuu, ilmoita hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi -osoitteeseen
  • IP-osoite, josta SFTP-palvelimeen otetaan yhteyttä        
  • Luo SSH2-DSA 2048 –tyyppinen (tai RSA) julkinen ja yksityinen avain. Lähetä julkinen avain virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi -osoitteeseen
  • Ilmoita sähköpostitse kun siirtotiedosto on lähetetty ensimmäisen kerran. Annamme kuittauksen siirron onnistumisesta organisaation tekniselle yhteyshenkilölle      

Tiedostomuoto

Tutkimusorganisaatiot lähettävät julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalveluun  XML-skeeman mukaisena siirtotiedostona.

CSC antaa tarvittaessa tukea ja ohjeita tiedonsiirtojen tekemistä ja mahdollisuuksien mukaan myös siirtotiedostojen luomista varten

CSC on toteuttanut organisaatioiden käyttöön lisäksi CSV-XML-muuntotyökalun, jolla csv-muotoisen tiedoston voi muuntaa VIRTA-julkaisutietopalvelun XML-määritysten mukaiseen muotoon.

Tiedonsiirto SFTP:llä

Tietojen siirtäminen julkaisutietovarantoon tapahtuu suojatun ja varmennetun yhteyden yli. Tiedonsiirto tapahtuu SFTP:llä ja tunnistautuminen SSH-avaimia hyödyntäen. Pääsy itse palvelimelle on rajattu palomuurein ja sallittu ainoastaan nimetyistä IP-osoitteista. XML-tiedostot lähetetään Julkaisutiedonkeruun SFTP-palvelimelle dwipjutisftp.csc.fi.  Käyttäjätunnus on muotoa JTP_*organisaationtunnus* ja sen alla on kaksi hakemistoa in/ ja out/ . Siirettävät tiedostot pitää laittaa in/ hakemistoon, toinen hakemistoista on tarkoitettu mahdolliseen tiedon lähettämiseen tietovarannosta organisaation suuntaan.

Organisaatiolta tarvitaan tiedonsiirtoa varten yhteyshenkilö, (nimi, sähköposti, puhelin), IP-osoite, josta tiedostot lähetetään (palomuurin avausta varten) ja SSH2-avaimen julkinen puolikas autentikointa varten. CSC:lle tulee toimittaa OpenSSH yhteensopiva versio julkisesta avaimesta.

SSH2-avaimen voi luoda esimerkiksi PuTTYgen ohjelmalla: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Putty Key Generator apuohjelmalla OpenSSH yhteensopivan avaimen voi kopioida talteen  "Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:"  ikkunasta (ks. kuva). Avain, yhteystiedot ja IP-osoite tulee lähettää osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi.

Tiedonsiirtoon voi käyttää esim. WinSCP ohjelmaa https://winscp.net/eng/index.php

Siirtotiedostossa voidaan tuoda vain joko uudet ja muuttuneet tiedot tai vaihtoehtoisesti aina kaikki tiedot, jolloin ne luetaan aikaisemmin toimitettujen vanhojen tietojen päälle. Julkaisut yksilöidään JulkaisunOrgTunnus elementin perusteella, jonka on oltavat uniikki per julkaisu. ks. lisätietoja XML-Skeemat ja Elementtien kuvaukset, koodistot ja pakollisuudet


Tiedonsiirto testipalvelimelle

Tiedonsiirto testipalvelimelle toimii samoin kuten kuvattu yllä normaalin, tuotantopalvelimelle tehtävän tiedonsiirron tapauksessa sillä poikkeuksella, että XML-tiedostot lähetetään Julkaisutiedonkeruun SFTP-palvelimelle dwitjutisftp.csc.fi. Testipalvelimelle on tehtävä tuotantopalvelimesta erillinen avaus. Yhteyden avaamiseksi tietoja tuottavan organisaation tulee lähettää seuraavat tiedot CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi:

  • Yhteystieto organisaatiolle (sähköpostiosoite, johon voidaan olla tarvittaessa yhteydessä tiedonsiirtoon liittyvissä asioissa)       
  • Jos organisaation tekninen yhteyshenkilö vaihtuu, ilmoita hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi -osoitteeseen
  • IP-osoite, josta SFTP-palvelimeen otetaan yhteyttä        
  • Luo SSH2-DSA 2048 –tyyppinen (tai RSA) julkinen ja yksityinen avain. Lähetä julkinen avain virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi -osoitteeseen
  • Ilmoita sähköpostitse kun siirtotiedosto on lähetetty ensimmäisen kerran. Annamme kuittauksen siirron onnistumisesta organisaation tekniselle yhteyshenkilölle   

Tiedonsiirto Justus-palvelun kautta

JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelulla voidaan toteuttaa organisaatiossa tutkimusjulkaisujen metatietojen syöttäminen, niiden hallinnointi ja julkaisutietojen toimittaminen edelleen VIRTA-julkaisutietopalveluun käyttäen pelkästään verkkopohjaista sovellusta. 

JUSTUS-palvelu on suunnattu erityisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä. Palvelun toteuttamisesta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Lue lisää JUSTUS-palvelu

Latausten seuranta

VIRTA-julkaisutietopalveluun tietoja siirtävillä organisaatioilla on mahdollisuus  seurata latausten onnistumista kunkin latauksen yhteydessä toimitettavan latausraportin sekä mahdollisten virheraporttien avulla. Raportit ovat myös saatavilla Extra-Vipusessa.