Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • EXAM -tenttiin kysymykset lisätään Kysymykset -välilehdellä. Kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Yhteen aihealueeseen voi lisätä useampia kysymyksiä.
 • Kirjoita kullekin aihealueelle kuvaava nimi (pakollinen tieto). Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.
 • Aihealueen kuvaus -kenttään voit kirjoittaa opiskelijoille erityisohjeita ko. aihealueen kysymyksistä.
 • Laittamalla rastin kohtaan "Arvo kysymykset" voit ko. aihealueen sisällä satunnaistaa (arpoa) kysymykset, kun kysymykset ovat samanarvoisia (sama pistemäärä tai hyväksytty-hylätty -asteikko). Tällöin Exam arpoo kullekin opiskelijalle ko. aihealueesta aina määritellyn lukumäärän verran kysymyksiä.

  Note
  titleHuomioi

  Jos olet ottanut arvonnan käyttöön, kysymyksiä voi aihealueeseen lisätä vain ottamalla arvonnan siksi ajaksi pois käytöstä. Jos tenttiin on määritelty useampia suorituskertoja, arvonta ei yksittäisen opiskelijan kohdalla huomioi edellisiä suorituskertoja


 • Aihealueeseen voit lisätä kysymyksiä joko kysymyspankistasi "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista" tai suoraan tenttiin vihreästä "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, ks. tarkempi ohje alla. Elleivät ko. painikkeet ole näkyvissä, klikkaa Tenttikysymykset -sanan oikealla puolella olevaa nuolta.
 • Kysymykset aihealueeseen lisättyäsi näet ko. aihealueen lisättyjen kysymysten kokonaispisteet.Uusia aihealueita voit lisätä "Lisää aihealue tenttiin" -painikkeesta.


Note
titleEi linkkejä

Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska tyypillisesti nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.

Anchor
kysymyspankista
kysymyspankista
Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista

...