Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. YTHS:n tulevat tietotarpeet opiskelijaterveydenhuoltoon liittyen (liite 3 esitellään kokouksessa)
Kohtanen esittelee


5. Korkeakoulujen VIRTA-tietojen yhdisteleminen (liite 4)

...