Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen   (Liite 1)
Majamäki esittelee

...