Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


YliopistoMääräaika
OYsisäinen dl 8.4., priorisoinnin tulokset 23.4. jälkeen
Aaltodeadline hankeaihioille (lyhyt, 1-2 sivun suunnitelma) 3.4.2019 ja hakemusluonnoksille priorisointia varten 6.5.
TYsisäisen aiehaun dl 17.3., sisäinen dl hakijoille n. pääsiäisen tienoilla (tarkentuu vielä)
HYsisäinen aiehaku 18.2. (max. 2 sivun aiesuunnitelma ja alustava budjetti) jonka perusteella yliopiston sitoutuminen, varsinaisten hakemusten ranking SA deadlinen yhteydessä
UEFsisäinen DL 8.4.2019 ja priorisointi tehdään 15.4.2019
ÅAsisäinen DL 8.3 ja priorisointi 25.4 jälkeen.
TAUsisäinen DL 22.3. (max. 2 sivun aiesuunnitelma ja alustava budjetti) ja priorisointi tehdään 12.4. mennessä
LUTsisäinen DL 29.4. ja hakijoille toimitetaan priorisointipäätös 7.5. mennessä