Toimintatapaan liittyviä ehdotuksia ja konkretisaatioita

 • TSV:n sivuille koulutuskalenteri, jossa tieto kaikille avoimista tulevista koulutuksista. → on valmistumassa tammikuussa 2020, sivusto haravoi organisaatioiden rss-feedistä koulututuksen suoraan sivulle
 • TSV:n sivuille koonti suositeltavista webinaareista jne esitysten tallenteista, ks. esim. https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/
 • Hyvät kotim. ja kv DMP-esimerkit eri aloilta (esim. Tietoarkisto kokoaisi)
 • CSC:n koulutuskalenteri; koulutusten suhteen CSC toivoo kuulevansa kentältä toiveita. Ks. ajankohtainen tarjonta: https://www.csc.fi/web/training ja https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutukset/
 • Osaamisalueet? Taitojen määrittely?
 • Työskentely kahdessa vaiheessa: akuuttien haasteiden taklaaminen ja kouluttautumisen käynnistäminen nopeasti
 • Koulutusmateriaalinen jakaminen ryhmän kesken wikissä


...

Keitä koulutetaan? Koulututasovaatimukset? Pedagogisia keinoja jne? Mitä taitoja kouluttajalta vaaditaan (esim. epätietoisuuden sietäminen)?

Koulutustarjontaan liittyviä ehdotuksia ja konkretisaatioita (taulukko):

Koulutuksen sisältöKohdeyleisöToteutustapaToteuttajaMuuta
kouluttajakoulutus, mitä ja miten kannattaa kouluttaa datanhallinnasta (parhaat käytänteet, uusien kouluttajien koulutus)Datanhallinnan asiantuntijatSeminaari-tyyppinen tapahtuma, missä itse koulutamme toisiamme. Kokonainen päivä varattuna keskittyen koulutuksen kehittämiseenDatakoulutukset työryhmä

Tieteenala-/aineistotyyppikohtaiset koulutustarpeet (esim. taidealat, humanistiset alat, taloustiede, johtaminen)

 • tasot: yleinen ja syventävä koulutus

Tutkijat (huom. organisaatiossa juuri aloittaneet, sekä uudet jatko-opiskelijat)

Perusopiskelijat

Yleisesitys esim. yhtenä kertana

Syventävät asiat teemoittain ja moduuleina

 • aineistotyypeittäin
Organisaatio
DORAan sitoutuminen käytännössä, vastuullinen tutkijan arviointi → miten datalla meritoidutaan, datan mittarien laadut, yhteys vastuullinen tutkijan arviointi työryhmään.Tutkijat, datahallinnan asiantuntijat, rahoittajatWellcome Trust:in edustaja puhujaksi (https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/open-access-policy) ja ehkä Alankomaista puhuja (https://www.uu.nl/en/research/open-science/topics/rewards-and-incentives ja https://www.vsnu.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/543-kennissector-zet-grote-stap-vooruit-in-nieuwe-manier-erkennen-waarderen)
Aiheesta myös kv hankkeita, puhujia Suomeen. CSC:n koulutustarjonnasta, lisää PIDeista jne, datametriikan konkr. edellytyksistä
Kokemuksia pidetyistä koulutuksista
 • Pidetään esityksiä vuosittaisilla kesäpäivillä.
 • Postereita epäonnistuneista ja onnistuneista koulutuksista kesäpäivillä.
 • Tallennetaan kuvaukset hyvistä koulutuksista/käytännöistä koulutuksiinliittuen "hyvät käytännöt -tietokantaan". CSC tekee tämän.


Koulutusmateriaalien jakamista : Tietoisuuden lisääminen ja löydettävyyden tukeminen
Laitetaan omat avoimet koulutusmateriaalit työryhmän wikiin joko tiedostona tai linkkinä sivuilleKaikkiCSC tekee jo systemaattisesti (https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/). ks. myös CESSDAn koulutusmateriaalit (https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources), MANTRA 
Tieteenalakohtaiset data-agentit, datamanagerit jne + kirjastojen/organisaatioiden datatuki - verkostoitumisen ja kanssaoppijuuden tukeminen
10.6.2020 Työpaja

Motivointi - parhaat käytänteet
 1. Datakouluttajat, 2. Tutkijat, opettajat, opinnäytetöitä ohjaavat

2 vaiheessa ja eri toteutustavassa: 1. Kouluttajien kouluttaminen, kansall. koordinaatiossa, - > 2. Organisaatiokohtaisesti ja -vastuulla: Tieteenalakohtaisten edelläkävijöiden kouluttaminen, Tulevaisuuden kouluttajatOpettajatPilotoidaan jollain kurssilla (esim. menetelmäkurssi)Kuka tahansa voi pilotoida jollekin ryhmälle ja jakaa tulokset muiden kanssaTiivis yhteinen kansallinen materiaali, mitä voi muokata omiin tarpeisiinsa. Pitää myös kartoittaa kuka on tehnyt mitäkin
Yleisesitys RDM-asioista. Tason ja sisällön ratkaisee kohdeylesísön työtausta.Organisaation johto ja hallinto (ml. laitosten sihteerit), lakipalvelut


Kesäpäivät kouluttajille (teemoina metadata ja dokumentointi, Tietoarkiston esittely + konkreettiset mallit, anonmisointi, tietosuoja, oikeudet, pysyvät tunnisteet, viittaaminenDatanhallinnan kouluttajat

Asiantuntijapuhujat tietyn teeman ympäriltä, jaettu ja kiertävä vastuu, Avoimen tieteen koordinaatio avustaa

Asiantuntijuuden jakaminen


mm. posterisessio epäonnistumisista
Datanhallintaa kaikille koulutusasteilleTutkimusinfran DMP, mikä se on? Miten autan sen tuottamisessaDatatuetWebinaari + verkkokokousTuulitoimistoLiittyy tiekarttahaun  DMP:n
 • No labels