Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE -RYHMÄ

Puheenjohtaja: Kaisa Männikkö, TAU
Sähköpostilista:


Ryhmän tarkoitus

  • Lisätä EU:n MSCA-instrumentin tunnettuutta kansallisesti
  • Lisätä MSCA-hakuaktivisuutta ja saatua rahoitusta kansallisesti
  • Taata MSCA-rahoituksen hyvä hallinto
  • Vaihtaa verkoston kesken hyviä käytänteitä sekä haku- että hallinnointivaiheeseen liittyen
  • Tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisen MSCA NCP:n (National Contact Point) kanssa


AJANKOHTAISTA MSCA

Uusi ohjelmakausi ja sen mukanaan tuomat muutokset rahoitusinstrumentteihin ja hakuaikatauluun

Ryhmä on perustettu 17.1.2020.

  • No labels