CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS  

Webinaari yhteistyöstä alkavan syyslukukauden etätoiminnan kehittämiseksi

25.6.2020 torstaina kello 14-16, https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Syyslukukausi alkaa korkeakouluissa eritasoisin aiemmasta poikkeavin etä- ja hybridiosallistumisen toimintamallein. Miten hyödyntäisimme poikkeusolosuhteiden opiskelijavalintojen hallitsemisessa koeteltuja yhteistyötapoja ja -tahtoa myös valmistautuessamme opetuksen ja muun normaalisti kampuksilla tapahtuvan toiminnan alkamiseen syyslukukauden myötä?

Toimintatavat ovat sisältäneet viikottaisia ja päivittäisiä verkkokokouksia, nykyisten verkostojen ja special interest group -tyyppisten toimintojen hyödyntämistä, Ideamuotoiluja, yhteisiä koordinointipalveluita ym. OKM:n ja korkeakoulujen johdon verkostojen tiivistä yhteistyötä. Lyhyessä ajassa on voitu tuottaa paljon tietoa ja ymmärrystä, yhteisiä suosituksia ja linjauksia.  

Korkeakoulujen IT-johtajien verkostot AAPA ja FUCIO sekä CSC kutsuvat korkeakoulujen pedagogiikan, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon sekä muut kiinnostuneet ideapankki.csc.fi webinaariin pohtimaan, miten yhteistyö jatkuu ja kuinka poikkeustilanteen parhaita oppeja ja kokemuksia hyödynnettäisiin sekä jatkojalostettaisiin yhteistyössä etätoiminnan kehittämiseksi. 

Korkeakoulujen etä- ja hybriditoiminnan kehitystyö Ideapankissa:  CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS  

Lisätietoja osoitteesta ideapankki@csc.fi 

Tallenne

Webinaarin tallenteet ovat nähtävissä CSC:n Kannu-palvelussa: https://kannu.csc.fi/s/QjHiNyRSXFMGd3S

Ohjelma ja muistio

Avaus

Jussi Kivinen / FUCIO-verkosto

Alustajien puheenvuorot

Samuli Maxenius / Arene

Tiina Ranta / Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto

Varautuva, ennakoiva oppilaitos ja korkeakoulu – jatkuvuuden turvaaminen arjen normaalioloista poikkeusoloihin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-577-1

Eija Zitting / OHA-Forum

Ilmari Hyvönen / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Stina Westman / CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Korkeakoulujen ja CSCn yhteistyö (me.csc.fi)

Keskustelu

Teemasta keskustelua pienryhmissä klo 15:15 saakka

 • Miten hyödyntäisimme poikkeusolosuhteiden opiskelijavalintojen hallitsemisessa koeteltuja yhteistyötapoja ja -tahtoa myös valmistautuessamme opetuksen ja muun normaalisti kampuksilla tapahtuvan toiminnan alkamiseen syyslukukauden myötä?
 • Kun ryhmäkeskustelu päätty, toivomme teidän tuovan sieltä enemmän tai vähemmän yksimielisesti keskeisimpiä huomioita tai ehdotuksia yhteiseen keskusteluun

Yhteenveto ja jatkoaskeleet 

Pienryhmissä keskustellun pohjalta klo 15:15 alkaen

 • Lähdössä kolmas vaihe: Etämoodi, digivalinnat, ja nyt syksyllä hybridimoodi. Opit aiemmasta perusmallina, odotustenhallinta, toiminnan jaksotus ja yhteistyön organisoiminen.
 • Kevään kuormitus, tarvittava lepo ja uuden driven löytyminen elokuussa.
 • Ajatus pysyvästä uudesta korkeakoulujen toimintamallista ja sen vähittäisestä rakentamisesta kevään katalysoimana.
 • Ihmisten tuominen yhteen
 • Verkostoitumisen tukeminen ja verkostojen kesken koko korkeakouluyhteisön tavoittava tietojen jakaminen. Syntyi uuden tyyppisiä verkostoja esimerkiksi välineisiin ja vaatimusten mukaisuuteen liittyen, mutta myös pedagogisten käytäntöjen jakamiseen
 • Yhteiset linjaukset välineistä ja niiden soveltamisesta, esimerkiksi videoinnin käytöstä valintakokeissa tarvittaisiin yhteisiä linjauksia
 • Ratkaisevaa oli kyky hyödyntää nopeasti olemassa olevia verkostoja sekä kyky verkostorajat ylittävään yhteistyöhön, verkostorajat ylittäviä tapaamisia olisi syytä suosia jatkossakin
 • Kriisimieliala pitäisi jättää tähän kevääseen ja siirtyä parempaan ennakointiin. Löytää oikeat tavat, joilla voidaan edetä, joissa korkeakoulujen intressit kohtaavat.
 • Kaivataan yhteisesti ja verkostoittain nopea, tehokas läpikäynti keväällä tehdystä työstä
 • Hybridimalli voi tehdä omat tepposensa. Joudutaan ehkä hankkimaan uutta salitekniikkaa, verkkokokouksen saumaton integraatio lähiopetukseen.
 • Verkostorajojen ylittäviä tapaamisia voisi suosia jatkossakin. Ei ajauduta takaisin omiin poteroihimme. Moni asia voisi edistyä kovinkin vilkkaasti jos keskustelemme keskenämme arjessa.
 • Opiskelijoiden ääni ja panos kuuluviin jatkossakin. Poikkeusoloissa opiskelijavaikuttaminen tuntuu hankaloituneen. Nyt kun on aikaa suunnitella, niin sitä yhteistyötä voitaisiin viedä askeleen eteenpäin.
 • Kansainvälinen liikkuvuus: kv-opiskeljoiden tilanne ja tarpeet osana kokonaisuutta sekä omat maailmalla olevat opiskelijamme
 • Kiinnitetään huomiota yhteisöllisyyden paluuseen.
 • Tulevaa koskevien aikataulujen huomioiminen, milloin ehditään vielä vaikuttamaan kunnolla, jotta isompia muutoksia voitaisiin toteuttaa
 • oppija, opettaja, opiskelun ja opetuksen asiantuntijat, opintopalvelut, IT:n ja juristien yhteistyö (toimijat - palvelut -sisältö, tekniikka, vaatimusten mukaisuus)
 • Arvokasta myös epäonnistumisten jakaminen ja analysointi, jotta samat voidaan välttää jatkossa: itsearviointi ja ulkoinen arviointi

Jatkoaskeleista ja/tai niiden ottajista

 • voisiko korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä KOOTuki ottaa asiassa pallon (ks. vasen alanurkka kuvassa https://ka.csc.fi/#ohjausyhteistyo_anchor )
 • miltä osin korkeakoulujen Digivisio voisi huomoida näitä asioita käynnissä olevan hankesuunnitteluvaiheensa osana (ks. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n digitalisoitumisen tiekartalla "digivisio:" tunnisteella olevat asiat, klikkaa tekstiä, http://ka.csc.fi
 • Ideapankki alustana ja tähän liittyvien ideoiden jako- ja jalostamisväylänä. Ideatoimikunta kokoontuu joka toinen torstai klo 14-15 (13.8. alkaen) käsittelemään, tervetuloa kuulolle! Ideoita voi jättää julkiseen keskusteluun tai tarkastella osoitteessa http://ideapankki.csc.fi 
 • No labels