Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aika:to 3.12.2020 klo 13:00-14:00
Paikka:

Videokokous

Huom! Liittyessä videokokoukseen kirjaa osallistujanimeksesi: Etunimi Sukunumi (Organisaatio), jotta osallistujat voidaan todeta asiakohdassa 3.

Zoom  https://cscfi.zoom.us/j/61933746385

Osallistujat:Jokaisella luottamusverkoston jäsenellä on oikeus asettaa edustajansa tekniseen työryhmään

Verkkokous tallennetaan. Tallennetta käytetään läsnäolijoiden toteamiseen ja tukena muistion kirjoittamiselle. Tallennetta ei julkaista.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan läsnäolijat
 4. Esittely 1:

  funetEduPerson v2.3 mail -attribuutin määrittelyssä on ollut epätarkkuutta sen luovutuksen pakollisuuden osalta. Attribuutti on listattu pakollisten attribuuttien joukossa, mutta itse attribuutin kuvauksessa relevanssilla SHOULD.

  Sähköpostiarvon sisältämää mail -attribuuttia ei välttämättä voida asettaa kaikille kotiorganisaatioiden käyttäjille, jolloin sitä ei voida myöskään vaatia luovutettavaksi. Toisaalta, jos asettaminen on mahdollista, attribuutti tulisi tässä tilanteessa luovuttaa.

  Haka-operoinnin esitys:

  Esitetään Haka tekniselle ryhmälle mail -attibuutin SHOULD relevanssin vahvistamista.

  Päätös:
  Esittely 2:

  Tekninen ryhmä päätti kokouksessa 1/2020 eduPersonAssurance attribuutin pakollisuudesta 1.1.2021 lähtien. Tämän moniarvoisen attribuutin funetEduPerson v2.4 määrittelyssä edellytetään sen arvojen noudattavan ainakin REFEDS Assurance Framework (RAF) määrittelyä.

  Haka-operoinnin esitys:

  Esitetään luottamusverkoston toimintakäytäntöjen tarkentamiseksi eduPersonAssurance attribuutin arvon IAP/medium vastaavuutta nykyiseen Haka luottamusverkoston ensitunnistustasoon.

  Päätös:
 5. Tiedotusasiat
 6. Muut keskusteluasiat
 7. Kokouksen päätös


 • No labels