Opetushallitus

Järjestämislupiin liittyvät muutokset

Kun opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa tai antaa uudelle koulutustoimijalle koulutuksen järjestämisluvan, tieto luvasta tulee Opetushallituksen kirjaamoon ASHAan. Luvat ovat myös julkisessa palvelussa OIVAssa.

Koulutuksen järjestämisluvan muutos saattaa vaikuttaa myös oppilaitoksiin ja niiden toimipisteisiin. Ne muutokset harvoin on kerrottu järjestämisluvissa. Siksi koulutustoimijan tulee ilmoittaa Opetushallitukselle oppilaitosten muutoksista. Organisaatiopalvelussa organisaatioiden muokkausnäkymässä on linkki lomakkeeseen Ilmoita oppilaitosta koskevat muutokset tästä linkistä. Opintopolun päänavigaatiossa on otsikko Ohjeet ja yhteystiedot josta löytyy myös linkki lomakkeeseen ja lisää ohjeita koulutussektoreittain.

Kun koulutustoimija lakkauttaa tai perustaa uusia oppilaitoksia, tai yhdistää jo olemassa olevia oppilaitoksia, tai on tarve päivittää oppilaitoksen nimeä, koulutustoimijan tulee olla yhteydessä Opetushallitukseen. Opetushallitus tarkistaa oppilaitostiedot ja on yhteydessä Tilastokeskukseen, jonka kanssa sovitaan oppilaitoksen tunnuksesta sekä oppilaitostyypistä.

Organisaatiotiedot siirtyvät mm. KELAan, Työvoimaviranomaisille, Tilastokeskukseen ja muiden viranomaisten järjestelmiin joten koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tunnisteiden tulee olla oikein eri järjestelmien tiedonsiirtojen mahdollistamiseksi. Oppilaitostunnus on viisimerkkinen oppilaitoksen yksilöintitunnus, joka annetaan ainoastaan oppilaitokselle. Tilastokeskuksen Oppilaitostyyppiluokitus ryhmittelee oppilaitokset tyypin mukaan (esim. yliopisto, ammattikorkeakoulu, kesäyliopisto jne.).

Koulutustoimijan virkailija

Koulutustoimijan tai oppilaitoksen virkailija voi perustaa ja lakkauttaa toimipisteitä virkailijan käyttöoikeuksissa mainittuihin organisaatioihin, sekä päivittää niiden nimenmuutoksia. Opetushallitus voi poistaa turhaan tai vahingossa tallennetun toimipisteen järjestelmästä jos toimipisteeseen ei ole vielä tallennettu koulutusta. Koulutustoimija tehtäviin kuuluu myös yhteystietojen ja kuvailevien tietojen ylläpito.


Merkkien selitykset

(tick)= päivittäjä taho

(error)= tieto ei ole ko. organisaatiotyypissä

Tyhjä ruutu = ei tallenna


Kenttäkohtaiset ylläpitovastuut

YTJ-integraatioOpetushallitusKoulutustoimijan virkailijaOpetushallitusKoulutustoimijan virkailijaKoulutustoimjan virkailija


Koulutustoimija tasoinen organisaatio

Oppilaitostasoinen organisaatioToimipiste
Organisaatiotyyppi
(tick) (tick)
(tick)

Yritysmuoto

(tick)

(error)
(error)
Y-tunnus tai virastotunnus(tick)

(error)
(error)

Nimi

(tick)

(tick)
(tick)

Voimassaolo

(tick) vain alkupäivämäärä(tick) vain loppupäivämäärä
(tick)
(tick)
Pääsijaintikunta(tick)

(tick)
(tick)
Muut kunnat(error)(error)(error)(tick)
(error)
Maa(tick)

(tick)
(tick)
Kieli(tick)

(tick)
(tick)
Oppilaitostunnus(error)(error)(error)(tick)
(error)
Oppilaitostyyppi(error)(error)(error)(tick)
(error)
Rinnakkaiset oppilaitostyypit(error)(error)(error)(tick)
(error)
Vuosiluokat (vain perusopetuksen oppilaitoksilla)(error)(error)(error)
(tick)(error)
Yhteystiedot(tick)


(tick)(tick)
Postiosoite(tick)


(tick)(tick)
Käyntiosoite(tick)


(tick)(tick)
Puhelinnumero(tick)


(tick)(tick)
Sähköpostiosoite(tick)


(tick)(tick)
Kriisitiedotuksen sähköpostiosoite

(tick)
(tick)(tick)
  • No labels