Yhteystiedot

Oletuksena näytetään yhteystiedot suomeksi. Näytä muunkieliset painikkeesta aukeaa myös ruotsinkielisille ja muun kieliseille osoitteille tarkoitetut kentät.

Tallennettujen yhteystietojen perusteella Opetushallitus lähettää kirje- ja sähköpostia opetuksen järjestäjille, oppilaitoksille ja niiden toimipisteille.

Opetushallituksessa ei ylläpidetä opetuksen järjestäjän, oppilaitosten tai niiden toimipisteiden yhteystietoja. Tietojen oikeellisuus on opetuksen järjestäjän vastuulla.
 

Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot

  • Koulutuksen järjestäjän käynti- ja postiosoitteena on oletuksena YTJ-rekisteriin päivitetty käynti- ja postiosoite sekä muut sinne ilmoitetut tiedot.

Oppilaitoksen tai sen toimipisteen yhteystiedot 

  • Oppilaitoksen tai toimipisteen käynti- ja postiosoite
  • Puhelinnumeroksi suositellaan rehtorin tai kanslian/opettajanhuoneen puhelinnumeroa
  • Sähköpostiosoitteeksi suositellaan rehtorin tai kanslian/opettajanhuoneen sähköpostiosoitetta
  • Internet-sivujen osoite


 Päivitä tiedot ja näpäytä Tallenna -painiketta. 


  • No labels