Valtionavustusjärjestelmää monitoroidaan kahdella tapaa:

Sisäisesti eli järjestelmä osaa itse ilmoittaa tilastaan:

  • Sovelluksen kirjaamat virhelokit

Ulkoisesti eli järjestelmän tilaa tarkkaillaan ulkopuolelta:

  • Palvelu on tavoitettavissa ulkomaailmasta ja kykenee vastaamaan pyyntöihin
  • Järjestelmän sertifikaattien voimassaolo

Työkaluina ulkoisessa valvonnassa on palvelut PagerDuty ja Pingdom.

PagerDuty on tiimin käytössä oleva päivystysjärjestelmä. PagerDuty ilmoittaa saapuneesta hälytyksestä vuorossa olevalle päivystäjälle. Päivystäjä pitää huolen, että hälytykseen reagoidaan ja tarvittaessa tehdään korjaavat toimenpiteet.

Pingdom tarkkailee järjestelmän tilaa kutsumalla healthcheck rajapintaa. Healthcheck rajapinta suorittaa yksinkertaisen operaation, jonka perusteella tiedetään kykeneekö järjestelmä vastaamaan pyyntöihin lainkaan. Samalla Pingdom tarkistaa, että järjestelmän HTTPS sertifikaatit ovat voimassa suunnitellusti ja ilmoittaa, jos sertifikaattien vanhentuminen lähestyy.

Valtionavustusjärjestelmän sisäinen monitorointi ilmoittaa tilastaan sähköpostitse PagerDutyyn. Järjestelmän logeja valvotaan Fluent Bit mekanismilla.

VA-monitorointi-2.drawio

Mahdollisia parannuskohteita:

  • OPHY-233 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-222 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-249 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-268 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-212 - Getting issue details... STATUS
  • OPHY-160 - Getting issue details... STATUS
  • No labels