1. Tekijätietojen automaattinen esitäyttö

Organisaation tekijätietojen automaattista esitäyttöä voi hyödyntää julkaisun tallentamisen kohdassa 3. Syötä julkaisutiedot (ks. kuva alla).Syöttölomakkeen kohdassa Yleiset julkaisutiedot – Organisaation tekijät (ks. kuva alla) julkaisun tallentaja voi hyödyntää automaattista esitäyttöä, mikäli oman organisaation pääkäyttäjä on tuonut tekijätiedot palveluun CSV-tiedostona.


Kuvankaappaus tekijätietojen automaattisesta esitäytöstä Justuksessa.


Jos organisaation tekijät on tuotu Justukseen, tarjoaa palvelu Sukunimi-kenttään listan organisaation tekijöistä. Halutun tekijän voi valita joko pudotusvalikosta tai kirjoittamalla tekijän sukunimen Sukunimi-kenttään, jolloin palvelu tarjoaa listasta halutun nimen. Sukunimen valinnan myötä myös organisaation tekijän etunimi, tunniste, alayksikkötieto sekä mahdollinen ORCID-tunniste täyttyvät automaattisesti lomakkeelle.

Justus ehdottaa organisaation tekijöiden esitäyttöön korkeintaan 50 lähintä osumaa sukunimikenttään kirjoitetulle hakusanalle. Mikäli kenttään ei ole kirjoitettu hakusanaa, Justus näyttää pudostusvalikosta organisaation 50 ensimmäistä tekijää.

Organisaation tekijät -tieto on mahdollista täyttää myös manuaalisesti, mikäli pääkäyttäjä ei ole tuonut Justukseen tekijätietoja tai jos esimerkiksi uutta tekijää ei ole vielä ehditty lisätä palveluun (ks. pääkäyttäjiä koskeva ohjeiden kohta ”C. Lisää yksittäinen uusi organisaation tekijä”)

2. Tekijätietojen hallinta (pääkäyttäjät)

JUSTUS-palvelun etusivulla pääkäyttäjille näkyvässä Tekijätietojen hallinta -osiossa (ks. kuva alla) pääsee lisäämään ja muokkaamaan organisaation tekijöitä.Tekijätietojen hallinta -osio jakautuu kahteen osaan: Haku tekijöistä ja Tuo tekijöitä (ks. kuva alla).


Kuvankaappaus JUSTUS-palvelun Tekijätietojen hallinta -osion ylänavigaatiosta, joka jakautuu kahteen osaan.Tuo tekijöitä -kohdassa pääkäyttäjä voi ladata Justus-palveluun tallennetut oman organisaationsa tekijätiedot CSV-muotoisena tiedostona tai lisätä tekijätietoja Justus-palveluun joko lataamalla palveluun CSV-tiedoston tai kirjaamalla yksittäisen tekijän syöttölomakkeelle (ks. kuva alla).

Huom. laajennettuja tekijätietoja on mahdollista päivittää ainoastaan CSV-tiedoston kautta.


Kuvankaappaus JUSTUS-palvelun käyttöliittymästä, Tuo tekijöitä -kohdasta.


Lataa tiedot CSV-tiedostona

Pääkäyttäjä voi ladata Justus-palveluun tallennetut oman organisaationsa tekijätiedot CSV-muotoisena tiedostona. Palvelun puolella lisätyt henkilöt ovat mukana tiedostossa. Mikäli organisaation tekijätietoja ei löydy Justus-palvelusta, pääkäyttäjä voi ladata mallipohjan tekijätietojen CSV-tiedostosta.

Huom!

 • Mikäli tunnistekenttä sisältää pelkkiä numeroita ja alkaa nollalla, jotkin taulukkolaskentaohjelmat (esim. Excel) konvertoivat kentät automaattisesti numeeriseksi ja pudottavat arvosta ensimmäisen nollan pois. Tällöin kenttä täytyy määrittää tekstikentäksi ennen tiedoston avaamista.
 • Sarakkeet A-H ovat samat kuin aiemmassa Justus-tekijätietojen toimituksessa. Tiedoston avulla voi jatkossakin toimittaa joidenkin tai kaikkien tekijöiden osalta ainoastaan tiedot A-H tekijätietojen esitäyttöä varten. ks. lisätietoa Tekijätietojen laajennus ja tiedonsiirto tutkimustietovarantoon
 • Toistuvissa osiossa ei järjestystä ei tallenneta, joten ladattaessa tallennetut tiedot voi esimerkiksi "avainsana1"- kenttään tallennettu tieto näkyä kentässä "avainsana2". Tutkija valitsee profiilissaan näytettävät avainsanat tutkijan tiedot -työkalussa.

Tuo päivitetyt tiedot CSV-tiedostona

Pääkäyttäjä voi tuoda päivitetyn tiedoston oman organisaationsa tekijätiedoista Justus-palveluun.

 • CSV-tiedoston on oltava mallipohjan kanssa yhtenevä, eikä sarakkaiden nimiä tai järjestystä saa muuttaa.
 • Tekijästä on ilmoitettava vähintään tunniste sekä etunimi ja sukunimi.
 • Tekijöiden välissä ei saa olla tyhjiä rivejä.
 • Mikäli tekijään liittyy alayksikköjä, täytetään ensimmäinen alayksikkökenttä ensimmäisenä.
 • Alayksikkö tulee ilmoittaa muodossa organisaatiotunniste-vuosi-alayksikkö (esim. 12345-2020-67891234).
 • Tekijä poistuu, mikäli CSV:ssä ei ole vastaavaa tunnistetta kuin jo syötetyissä tekijöissä.
 • Mikäli ORCID-tunnisteessa on X-kirjain, käytetään isoa kirjainta (esim. 0000-0001-0002-000X)

Tiedoston valitsemisen jälkeen esikatselussa näkyy tiedoston 10 ensimmäistä tekijää sekä lista kaikista tekijöistä, jotka poistetaan, jos tiedoston siirtäminen hyväksytään. Varmista että tiedot ovat oikein ennen kuin hyväksyt tietojen siirron JUSTUS-palveluun.


Esimerkki tekijätiedostosta: mallitiedosto_tekijät.csv

Lisää yksittäinen uusi organisaation tekijä

Pääkäyttäjä voi myös lisätä yksittäisen oman organisaation tekijän JUSTUS-palveluun klikkaamalla vaihtoehtoa ”Lisää yksittäinen uusi organisaation tekijä” ja täyttämällä avautuvan syöttölomakkeen (ks. kuva alla). Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*).Klikkaa lopuksi ”Tallenna muutokset” lisätäksesi uuden organisaation tekijän JUSTUS-palveluun.

Yksittäisen tekijän tietojen muokkaaminen ja poistaminen

Haku tekijöistä -kohdassa taulukko näyttää 20 viimeksi muokattua tekijää ja hakukentässä voi hakea tekijöitä etunimen, sukunimen tai tunnisteen perusteella.

Yksittäisen tekijän tietoja voi muokata tai tekijän voi poistaa kokonaan klikkaamalla riviä halutun tekijän kohdalla (ks. kuva alla).


Kuvankaappaus lomakkeesta, jolla tekijän tietoja voi muokata tai tekijän voi poistaa. • No labels