Datanhallinnan ja datanhallinnan palveluiden koulutusmateriaalit saataville ja käytettäväksi

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 29.9.2021: 

DATANHALLINNAN JA SEN PALVELUIDEN KOULUTUSMATERIAALIT SAATAVILLE JA KÄYTETTÄVIKSI

MAKING TRAINING MATERIALS OPENLY AVAILABLE SAVES RESOURCES

Hyvä käytäntö

Tarjotaan avoimesti hyödynnettäväksi koulutusmateriaaleja, kuten ppt-dioja sekä tallennevideoita. Materiaalit pyritään lisäämään materiaalipankkeihin mahdollisimman pian koulutusten jälkeen, sekä päivittämään ja poistamaan aineistoja, kun sisältö ei ole enää ajankohtainen. Materiaaleja löytyy mm. eDuunista; https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=149656090, verkkosivuilta https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/ sekä youtubesta CSC:n kanavalta.

Käytäntö sopii kaikille opetusta tarjoaville organisaatioille. Resursseja tarvitaan tallennevideoiden editointiin, saavutettavuusasioiden, kuten tekstityksen lisäämiseen ja materiaalien päivittämiseen/ylläpitoon.

Tavoitteena on hyödyntää olemassaolevia materiaaleja ja tallenteita ja näin säästää aikaa ja koulutusresursseja. Materiaalit eivät ole myöskään aikaan eivätkä paikkaan sidottuja, joten jokainen voi opiskella haluamanaan ajankohtana.


+-
Jokainen voi opiskella itselle sopivana ajankohtana hyödyntäen tallenteita ja materiaalejaVaatii resursseja editoida aineistoja sekä tekstittää tallenteita ja tehdä ne muuten saavutettaviksi. Lisäksi jonkun pitää varmistaa saatavilla olevien materiaalien ajankohtaisuus.
Kouluttajien resurssit säästyvät, koska ei tarvitse järjestää niin usein koulutuksia.Pitäisi olla organisaatioille yhteinen alusta materiaaleille, jossa voisi hakusanojen avulla etsiä sopivia materiaaleja.

Making training materials on research data management and related services accessible for reuse

We offer openly accessible training materials such as PowerPoint slides and video recordings for others to utilize. We try to upload them to the materials bank as early as possible after the training event, and we also update and remove materials when the content is no longer up-to-date. Materials can be found for example in eDuuni CSC - Datatukiverkosto, our website https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/ or at the CSC Youtube channel.

This practice is suitable for all organizations that offer training. Resources are necessary for the editing of video recordings, accessibility features such as adding captions, and for the updating or maintenance of the materials.

The goal is to utilize existing materials and recordings in order to save time and resources spent on training. Materials are not tied to a specific time and space, so everyone can peruse them according to their own schedule.

+-

Everyone can use the materials and recordings to learn according to their own schedule

Resources necessary to edit the materials and to take care of accessibility features such as adding captions to recordings. Someone also has to check if available materials are still up-to-date.

Saving time of the trainers, because training events don’t need to be organized so often.

The organization needs a common platform for the materials, where they should be searchable by keywords.

Alkuperäinen lomake

Vastausaika-20.5.2021 13:06
Käytännön nimi
Datanhallinnan ja datanhallinnan palveluiden koulutusmateriaalit saataville ja käytettäväksi
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
kansallisella tasolla0
muussa organisaatiossa, missä?0
Käytäntö on käytössä Avoimet vastauksetmuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistää:avoin julkaiseminen1
tulosten avaaminen1
FAIR data1
avoin tutkimusprosessi1
avoin oppiminen1
avoin toimintakulttuuri1
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistää: Avoimet vastauksetjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta)-Koulutusmateriaaleja, kuten ppt-dioja sekä tallennevideoita tarjotaan avoimesti hyödynnettäväksi. Materiaalit pyritään lisäämään materiaalipankkeihin mahdollisimman pian koulutusten jälkeen, sekä päivittämään ja poistamaan aineistoja, kun sisältö ei ole enää ajankohtainen. Materiaaleja löytyy mm. eDuunista; https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=149656090, verkkosivuilta https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/ sekä youtubesta CSC:n kanavalta.
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)?-Käytäntö sopii kaikille opetusta tarjoaville organisaatioille. Resursseja tarvitaan tallennevideoiden editointiin, saavutettavuusasioiden, kuten tekstityksen lisäämiseen ja materiaalien päivittämiseen/ylläpitoon.
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta)-avoin opetusmateriaali
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön?kirjasto0
tutkijat0
opettajat0
opiskelijat0
lakiasiat0
tietosuojavastaava0
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat0
IT-palvelut0
rahoituspalvelut0
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastauksetmuu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetdata-asiantuntijat, koulutusasiantuntijat
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta)-CSC:n RDM Competence Center
KohderyhmäPerusopiskelijat0
Jatko-opiskelijat0
amk-opiskelijat0
yamk-opiskelijat0
Professorit0
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt0
Laitosjohtajat0
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
Opettajat0
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kohderyhmä Avoimet vastauksetOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetOrganisaatioiden datatukihenkilöt
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta)-Hyödyntää olemassaolevia materiaaleja ja tallenteita ja näin säästää aikaa ja koulutusresursseja. Materiaalit eivät ole myöskään aikaan eivätkä paikkaan sidottuja, joten jokainen voi opiskella haluamanaan ajankohtana.
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta)-Tuloksia ei ole mitattu, mutta esim. tallennevideoita on katseltu paljon.
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Alusta esim. eDuuni- tai verkkosivusto, youtube-kanava, editointityökalut.
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Materiaalien päivitys- ja editointiosaaminen.
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta)-Kouluttajat voivat hyödyntää materiaaleja opetuksessaan osittain tai kokonaan. Opiskelijat voivat hyödyntää materiaaleja silloin kuin heille sopii.
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta)-Tallenteista on tullut hyvää palautetta. Vielä parempi olisi, jos olisi digitaalisesti yhteentoimiva ympäristö/alusta, jossa voisi metatietojen avulla hakea materiaaleja.
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?-3
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)?-
Lisätietoja käytännöstä antaa:EtunimiPäivi
SukunimiRauste
Matkapuhelin0503812655
Sähköpostipaivi.rauste@csc.fi
OrganisaatioCSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)paivi.rauste@csc.fi
Linkki käytännön kuvaukseen