Taustatietoa

Euroopan komission European Student Card (ESCI) -aloitteessa pyritään digitalisoimaan ja yksinkertaistamaan liikkuvuusprosessia opiskelijoiden ja korkeakoulujen näkökulmasta yhteisten Erasmus Without Paper (EWP) -rajapintojen avulla sekä mahdollistamaan opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja tietojen siirtäminen korkeakoulujen välillä. Kaikki Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat korkeakoulut ovat sitoutuneet aloitteeseen ja digitaalisen liikkuvuudenhallinnon toteuttamiseen osana uuden ohjelmakauden Erasmus-peruskirjaa (ECHE).

Opiskelijoiden yksilölliseen tunnistamiseen European Student Card -aloitteen digitaalisissa palveluissa ehdotetaan laajalti käytössä olevaa eduGAINia ja European Student Identifier -tunnisteen (ESI) generoimista sen kautta.

European Student Identifier (ESI) -tunnisteet tulee ottaa käyttöön vaihtoon lähteville opiskelijoille syyskuusta (2021) lähtien.

Esitys: EduGAIN ja ESIn muodostaminen

Suositeltava lähestymistapa

Suomalaiset korkeakoulut ovat liittyneet kansalliseen luottamusverkosto Hakaan, ja voivat sen kautta liittyä eduGAINiin ja implementoida European Student Card -aloitteen digitaalisten palveluiden edellyttämän European Student Identifierin (ESI). Lista Hakaan jo liittyneistä korkeakouluista on nähtävillä: https://wiki.eduuni.fi/x/8IegAQ. Suurin osa korkeakouluista on lisäksi jo liittynyt eduGAINiin, listan voi muodostaa osoitteessa https://technical.edugain.org/entities.

Eurooppalaisen opiskelijatunnisteen (ESI) voi muodostaa joko 1) kansallisen tunnisteen (esim. oppijanumero) tai 2) korkeakoulukohtaisen tunnisteen pohjalta.

Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille, jotka hakevat Opintopolun kautta, myönnetään automaattisesti kansallinen oppijanumero, jota voitaisiin käyttää ESI:n pohjana. Kansallisen tunnisteen eli oppijanumeron käyttö ESI:n muodostamisen pohjana on opiskelijaliikkuvuuden kannalta suositeltava ratkaisu, koska sen avulla minimoidaan samalle henkilölle generoitavat useat korkeakoulukohtaiset tunnisteet.

Tekninen ohjeistus korkeakouluille (IdP ylläpitäjille)

  • Ohjeistus eduGAINiin liittymiseksi: eduGAIN-interfederaatio mahdollistaa luotettavan metadatan vaihdon jäsenfederaatioidensa välillä.

    1. Identity tai Service Provider tulee ensin rekisteröidä johonkin jäsenfederaatioon (kuten Hakaan), josta se voidaan ylläpitäjän pyynnöstä välittää myös eduGAIN:iin.

    2. Korkeakoulun tunnistuspalvelimen (IdP) ylläpitäjän tulee liittää IdP eduGAIN:iin ohjeen (https://wiki.eduuni.fi/x/04egAQ) mukaan.

  • Eurooppalaisen opiskelijatunnisteen (ESI) muodostaminen käytännössä, ohje korkeakoulun IdP ylläpitäjälle:

  • SchacPersonalUniqueCode on moniarvoinen attribuutti, johon voi lisätä eurooppalaisen opiskelijatunnisteen, kuten linkin esimerkeissä: Attribuuttien yhdistely.

Vaihtoehtoinen toteutustapa, jos korkeakoulun ei ole mahdollista liittyä eduGAINiin

Mikäli korkeakoulu ei pysty liittymään eduGAINiin, on olemassa myös vaihtoehtoinen tekninen toteutustapa nimeltään “Identity provider (IdP) of last resort”. Toteutustapa on kehitetty, jotta yksikään korkeakoulu ei jäisi aloitteen ulkopuolelle.

Korkeakoulujen tuleekin olla mahdollisimman pian yhteydessä kansalliseen toimistoon, mikäli eduGAINiin liittyminen ei ole mahdollista, jotta heidät voidaan lisätä listalle vaihtoehtoista toteutustapaa varten.


Who is the IdP of last resort for?

It is aimed at small/very small institutions which are not members of any NREN and do not have a suitable user management solution. Students at these institutions hold so called “non-federated credentials”. The IdP of last resort will be managed by the MyAcademicID Operator and it will be deployed in the framework of the currently running EDSSI project coordinated by the Aristotle University of Thessaloniki.

How does this IdP of last resort work?

After the whitelist is created for all Erasmus+ countries, the MyAcademicID Operator will compile a programme-level whitelist of ECHE holders. The operator will then invite the higher education institution contact person to register on the MyAcademicID Platform, which handles identification and access management. Erasmus+ students from the whitelisted institutions will be invited to register and provide their local student number. This information will be validated by the higher education institution contact person and the MyAcademicID operator will generate a European Student Identifier for this student and store it directly in the MyAcademicID platform. This will enable those Erasmus+ students to have access to the Erasmus+ student-facing digital infrastructure.

Muuta

Korkeakoulut vastaavat rekisterinpitäjinä rekisteröityjen informoinnista.

Korkeakoulujen tulee huomioida tietosuoja-asetuksessa määritellyt edellytykset tietojen siirrolle ETA-alueen ulkopuolelle. Näistä löytyy kattava esitys kansallisen valvontaviranomaisena toimivan tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-siirrot-etan-ulkopuolelle.

Yhteystiedot

European Student Card -aloitteen -aloitteen yhteyshenkilö Opetushallituksessa: Mari Pohjola, mari.pohjola@oph.fi (tai erasmus.korkeakoulutus@oph.fi)

Tekninen ohjeistus eduGAINiin ja ESIn muodostamiseen liittyen: haka@csc.fi

Oppijanumero: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

  • No labels