Koulutustoimijan voi välittää moniarvoisina tietoina:

 1. Joko koulukoodin tai organisaatio-OIDin
 2. Luokan
 3. Roolin
 4. Koodiarvon oppimateriaalien maksullisuudesta

Pääsääntö koulutustoimijalle

Pääsääntö on, että koulutustoimija toimittaa käyttäjän tiedoissa yhtä monta luokkaa, roolia sekä maksullisuuden koodiarvoa kuin on organisaatiotunnisteita.

Pääsäännöstä poikkeaminen

Jos pääsäännöstä poiketaan, voidaan toimia alla mainittujen sääntöjen mukaan:

 • Luokka
  • Kun luokkaa ei toimiteta, MPASSid:n rooliattribuutti välitetään ilman luokkatietoa.
  • Kun toimitetaan yksi arvo, luokka yhdistetään ensimmäiseen organisaatiotunnisteeseen.
 • Rooleja toimitetaan yksi, kun organisaatiotunnisteita on useita.
  • Roolin tulkitaan liittyvän kaikkiin organisaatiotunnisteisiin
 • Koodiarvoja oppimateriaalien maksullisuudesta 
  • Kun koodia ei toimiteta lainkaan, palvelulle ei välitetä MPASSid:n maksullisuus -attribuuttia.
  • Kun toimitetaan yksi arvo, koodin tulkitaan liittyvän kaikkiin organisaatiotunnisteisiin

Jos moniarvoisina tietoina toimitetaan jokin muu kuin yllä mainittu kombinaatio, ei MPASSid toimita käyttäjän moniarvoisia tietoja palvelulle.


 • Mikäli kotiorganisaation käyttäjähakemistona integraatiossa on käytössä AzureAD, ADFS tai Google, moniarvoisen attribuutin arvot erotellaan puolipisteellä ( ; )
 • Moniarvoisen attribuutin arvo ei saa sisältää erotinmerkkiä ( ; ), muuten arvo tulkitaan kahdeksi eri arvoksi.
 • Huom! SAML2-standardin säännöissä kielletään arvojen sitominen tiettyyn järjestykseen.


Palvelulle toimitettavat moniarvoiset attribuutit

MPASSid muodostaa koulutustoimijan moniarvoisten attribuuttien pohjalta palvelulle välitettävät moniarvoiset attribuutit:

 1. Oppilaitostiedot (urn:mpass.id:schoolInfo)
 2. Oppimateriaalien maksullisuus (urn:mpass.id:learningMaterialsCharge)
 3. Rooli (urn:mpass.id:role)
 4. Koulutustoimijan tiedot (urn:mpass.id:educationProviderInfo)


Esimerkkejä tulkinnasta

Kotiorganisaatiosta MPASSid:hen välitetty tietoMPASSid:n palvelulle välittämät tiedot 
OrganisaatiotunnisteLuokkaRooli

MPASSid:n testitunnus

palveluntarjoajille

Rooli

urn:mpass.id:role

Esimerkki rooliattribuutin arvoista

Oppilaitostiedot

urn:mpass.id:schoolInfo

Koulutustoimijan tiedot


urn:mpass.id:educationProviderInfo


Oppimateriaalien maksullisuus (urn:mpass.id:learningMaterialsCharge)

<koulukoodi_1><luokka_1><rooli_1>demo_u000001

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;<luokka_1>;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.99.00000000001;12345;9B;oppilas;1;1.2.246.562.99.00000000002;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1>
<oid_1>;<koulun_nimi_1>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1> 
<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<koulukoodi_n>
<rooli_1>demo_u000070

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_n>;<koulukoodi_n>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.10.12345678907;12345;;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.12345678917;23456;;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000003;

1.2.246.562.10.23456789027;34567;;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000004;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1>
<oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2>
<oid_2>;<koulun_nimi_2>

<koulukoodi_3>;<koulun_nimi_3>
<oid_3>;<koulun_nimi_3>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>

<okj_oid_2>;<okj_nimi_2>

<okj_oid_3>;<okj_nimi_3>

 

<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<koulukoodi_n>

<luokka_1>


<rooli_1>;<rooli_2>;<rooli_n>demo_u000075

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;<luokka_1>;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_n>;<koulukoodi_n>;;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.10.12345678907;12345;9A;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.12345678917;23456;;sijaisopettaja;5;1.2.246.562.99.00000000003;

1.2.246.562.10.23456789027;34567;;sijaisopettaja;5;1.2.246.562.99.00000000004;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2><oid_2>;<koulun_nimi_2>

<koulukoodi_3>;<koulun_nimi_3><oid_3>;<koulun_nimi_3>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>

<okj_oid_2>;<okj_nimi_2>

<okj_oid_3>;<okj_nimi_3>

 

<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<koulukoodi_n>;<luokka_2>;<luokka_n><rooli_1>;<rooli_2>;<rooli_n>demo_u000071

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;<luokka_2>;<rooli_2><roolin koodi>;<oid>;

<kokj_oid_n>;<koulukoodi_n>;<luokka_n>;<rooli_n><roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.10.12345678907;12345;;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.12345678917;23456;4B;sijaisopettaja;5;1.2.246.562.99.00000000003;

1.2.246.562.10.23456789027;34567;6C;sijaisopettaja;5;1.2.246.562.99.00000000004;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2><oid_2>;<koulun_nimi_2>

<koulukoodi_3>;<koulun_nimi_3><oid_3>;<koulun_nimi_3>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>

<okj_oid_2>;<okj_nimi_2>

<okj_oid_3>;<okj_nimi_3>

 

<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<koulukoodi_n><luokka_1>;<luokka_2>;<luokka_n><rooli_1>demo_u000072

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;<luokka_1>;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;<luokka_2>;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_n>;<koulukoodi_n>;<luokka_n>;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.10.12345678907;12345;9A;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.12345678917;23456;4B;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.23456789027;34567;6C;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000004;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2><oid_2>;<koulun_nimi_2>

<koulukoodi_3>;<koulun_nimi_3><oid_3>;<koulun_nimi_3>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>


 

<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<koulukoodi_n><luokka_1>;<luokka_2>;<luokka_n><rooli_1>;<rooli_2>;<rooli_n>demo_u000073

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;<luokka_1>;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;<luokka_2>;<rooli_2><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_n>;<koulukoodi_n>;<luokka_n>;<rooli_n><roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.10.12345678907;12345;9A;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.23456789017;23456;4B;sijaisopettaja;5;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.23456789027;23456;6C;sijaisopettaja;5;1.2.246.562.99.00000000004;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2><oid_2>;<koulun_nimi_2>


<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>

<okj_oid_2>;<okj_nimi_2>


 

<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<koulukoodi_n><luokka_1>;;<rooli_1>;<rooli_2>;<rooli_n>demo_u000074

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;<luokka_1>;<rooli_1><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;;<rooli_2><roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_n>;<koulukoodi_n>;;<rooli_n><roolin koodi>;<oid>;

1.2.246.562.10.12345678907;12345;9A;opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.23456789017;23456;;hallintohenkilö;3;1.2.246.562.99.00000000002;

1.2.246.562.10.12345678927;12345;;rehtori;6;1.2.246.562.99.00000000004;

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2><oid_2>;<koulun_nimi_2>

<koulukoodi_3>;<koulun_nimi_3><oid_3>;<koulun_nimi_3>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>

<okj_oid_2>;<okj_nimi_2>

<okj_oid_3>;<okj_nimi_3>

 

<koulukoodi_1>;<koulukoodi_2>;<oid>

 

<rooli_1>

demo_u0075

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_2>;<koulukoodi_2>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;

<okj_oid_n>;<koulukoodi_n>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>

 

1.2.246.562.99.00000000001;30076;;Opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000002;
1.2.246.562.99.00000000002;30077;;Opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000003;
1.2.246.562.99.00000000003;30079;;Opettaja;2;1.2.246.562.99.00000000006;

 

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1>

<koulukoodi_2>;<koulun_nimi_2><oid_2>;<koulun_nimi_2>

<koulukoodi_3>;<koulun_nimi_3><oid_3>;<koulun_nimi_3>

 

 

 

<toimipiste-oid_1><luokka_1><rooli_1>demo_u0003

<okj_oid_1>;<koulukoodi_1>;;<rooli_1>;<roolin koodi>;<oid>;<toimipiste-oid>

1.2.246.562.99.00000000005;30079;4E;Oppilas;1;1.2.246.562.99.00000000006;1.2.246.562.99.00000000010

<koulukoodi_1>;<koulun_nimi_1><oid_1>;<koulun_nimi_1><toimipiste-oid_1>;<toimipiste_nimi_1>

<okj_oid_1>;<okj_nimi_1>

 

1;30079;1;1.2.246.562.99.00000000006

 

Muutosloki

PäiväysTekijäMuutosloki
3.1.2024Opetushallitus

Päivitetty vastaamaan tietomallia 1.4

9.3.2022OpetushallitusLisätty säännöt oppimateriaalien maksullisuusattribuutin käsittelystä moniarvoisena.
9.12.2021Opetushallitus

Lisäys koulutustoimijan MPASSid:lle toimittamiin moniarvoisten tietojen sääntöihin.

Lisäys "Jos luokka-attribuutteja toimitetaan vain yksi ja koulukoodeja useita, luokka-attribuutin tulkitaan liittyvän ensimmäiseen koulukoodiin." 

 • No labels