Toimikausi

Työryhmän toimikausi 1.9.2021-31.12.2023.

Yhteistyöryhmän tehtävä 

  • tukea Opetushallitusta koodisto- ja organisaatiopalvelujen hallintamallin rakentamisessa
  • hallinnoida eri osapuolten hyödyntämiä oppilaitostietoja ja koulutusalan koodistoja ja luokituksia
  • varmistaa, että koodisto- ja organisaatiopalvelujen käyttö on sujuvaa
  • tunnistaa ja suunnitella palveluihin kohdistuvia muutostarpeita ennakoivasti sekä
  • edistää muita tärkeäksi katsomiaan varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutusalan koodistoihin ja organisaatioihin liittyviä asioita.

Yhteistyöryhmän ensimmäisenä tuotoksena syntyy koodisto- ja organisaatiopalvelun
hallintamalli. 

Kokoonpano

NimiOrganisaatiorooli
Laura von der HagenOPHpj.
Heidi BergströmOPH
sihteeri 08/2023 saakka
Elisa AlanenOPHsiht.sihteeri 09/2023 alkaen
Outi KivipeltoOPH

Pirjo KarhuOPH

Arto Pekkala, varalla Tomi AhokasOPH

Jari RutanenOKM

Reeta PaatelmaKela

Anne-Maj GladKela

Mika WittingTilastokeskus

Heli HiltunenTilastokeskus

Mari KetolaCSC

Tommi SuominenCSC

Risto HanhinenOPH
23.5.2022 alkaen
Ari LuostarinenOPH
20.3.2023 alkaen
Laura RyyminOPH
20.3.2023 alkaen
Noora VauhkonenOPH

ei varsinainen jäsen. Jää vanhempain vapaalle 8.5.2023.

Sijainen: Perttu Venäläinen OPH

Tausta

Opetushallitus ylläpitää yleiskäyttöisiä koodisto- ja organisaatiopalveluja, jotka on toteutettu osana Oppijan verkkopalveluita (nyk. Opintopolku) sekä palvelukokonaisuuden sisäiseen että organisaatioasiakkaiden käyttöön.

Koodistopalvelu on riippuvainen erilaisista tiedonsiirroista ja näiden luotettavuuden sekä yhteentoimivuuden kannalta on välttämätöntä, että keskitetyissä palveluissa ja asiakasorganisaatioissa on käytössä samat koodistot. Koodistopalvelun määrittelyn lähtökohtana on käytetty osittain JHS-määrityksiä ja Opetuksen ja koulutuksen luokitusyhteistyöryhmän tekemää koodistopalvelun vaatimusmäärittelyä. Koodistoja ja luokituksia käytetään pohjatietoina ylläpidettäessä Opintopolkupalvelukokonaisuuden muita tietoja (organisaatiotiedot, tarjontatiedot jne.), erilaisissa tiedonhakutilanteissa ja raportti- ja tilastotietojen luokittelutietoina.

Organisaatiopalvelu pitää sisällään Suomessa ja ulkomailla toimivat suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustoimijat (koulutuksen järjestäjät, opetuksen järjestäjät ja vapaan sivistystyön ylläpitäjät), oppilaitokset ja niiden toimipisteet sekä oppisopimustoimipisteet yhteys- ja kuvailutietoineen. Lisäksi organisaatiopalvelussa on kaikki kunnalliset varhaiskasvatustoimijat ja lähes kaikki yksityiset varhaiskasvatustoimijat (päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäiväkodit). Organisaatiopalvelussa on myös työelämäjärjestöjä sekä virastoja ja laitoksia Opetushallituksen asiahallintajärjestelmä ASHAa varten. Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään Opintopolun sisäisten palveluiden (opiskelijavalinnat, KOSKI, ePerusteet) lisäksi Opetushallituksen (ASHA, Oikeustulkkirekisteri, YTR-ylioppilastutkintorekisteri), opetus- ja kulttuuriministeriön (OIVA) ja KELAn sähköisissä palveluissa.

Palvelut on toteutettu Oppijan palvelukokonaisuuden teknologiatuotelinjausten mukaisesti avoimen lähdekoodin tuotteilla. Koodisto- ja organisaatiopalvelussa käytetyt teknologiat on kuvattu palvelun teknisessä dokumentaatiossa. Palvelut julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, joten ne ovat kaikkien tahojen hyödynnettävissä.

Palveluja ja niissä ylläpidettäviä tietovarantoja hyödynnetään laajalti niin Opetushallituksen asiantuntijayksiköissä kuin opetus- ja kulttuuriministeriön, Kelan, Tilastokeskuksen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja korkeakoulujen ylläpitämissä järjestelmissä ja palveluissa. Palvelujen ja tietovarantojen yhteiskäyttö edellyttää säännöllistä yhteistyötä ja toimivan hallintamallin rakentamista.

Yhteistyöryhmä toimii operatiivisella tasolla ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita.

Yhteystyöryhmässä ovat edustettuina tietojen tuottajia, ylläpitäjiä ja hyödyntäjiä Opetushallituksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Kansaneläkelaitoksesta, Tilastokeskuksesta ja CSC Tieteen tietotekniikan keskus oy:stä. 

Asettamiskirje.pdf  • No labels