Sivun sisältö:

 

 

info.funet.fi:n sivut

Sivutemplaatteja käyttämällä saadaan uusille luotaville sivuille haluttuja elementtejä valmiiksi tehtyinä.

info.funet.fi:n uudet sivut luodaan periaatteessa aina templaattien pohjalta. Näin pyritään säilyttämään sivujen yhtenäinen ulkoasu.

Olemassa olevan sivun voi myös kopioida (klikkaa Tools -> Copy) uuden sivun pohjaksi (ja tarvittaessa siirtää uusi sivu uuteen paikkaan ja muokata mahdollisia sivukohtaisia rajoituksia (Restrictions)).

Ennen uuden sivun luomista

Aina vaan uuden sisällön luontia ja varsinkin uusien sivujen luomista täytyy harkita huolella, sillä sivustoa ei haluta paisuttaa eikä järjestää lisää ylläpidettävää aineistoa tarpeettomasti:

 • onko asia sellainen, että se kuuluu info.funet.fi:in?
 • voiko asia kenties kuulua jonkin info:ssa jo olevan sivun alle?
 • voiko jotain olemassa olevaa tekstiä poistaa, jonka uusi teksti korvaa?
 • jos uusi alisivu edelleen vaikuttaa välttämättömältä, katsothan, että sivuhierarkian syvyys ko. kohdassa(kaan) ei kasva kohtuuttomaksi.

Tässä ohjeessa käytettyä sanastoa

 • sisältösivu = sivu, joka sisältää varsinaista asiaa
 • välisivu = sivu, jolla on omia alisivuja ja joka näyttää luettelon niistä. 

Sivun luominen templaattien pohjalta

Uuden templaattiin pohjautuvan sivun voi luoda valitsemalla Create ja valitsemalla halutun sivutemplaatin.

Käytettävissä olevat templaatit

Uusien sisältösivujen luontia varten on tehty kaksi sivutemplaattia:

 • "palvelu-sisältösivu"-niminen templaatti on tarkoitettu yksittäisten palvelujen (esim. Haavoittuvuusskanneri) sisältösivujen pohjaksi
 • "sisältösivu"-niminen templaatti on tarkoitettu kaikille muille sisältösivuille (esim. Yhteiset projektit ja pilotit)

Uuden välisivun (jollaista ei haluta perustaa kuin äärimmäisessä tarpeessa) luontia varten on tehty templaatti nimeltään "välisivu". Se on tarkoitettu "välisivuksi" sivuhierarkiassa ja sillä on aina omia alisivuja. Siis normaalissa sisällön ylläpidossa ei pitäisi olla tarvetta tehdä tällaisia sivuja. 

Sisältösivujen muotoilu

Automaattisesti tapahtuvat asiat

 • sivun pääotsikko: ei tarvitse kirjoittaa pääotsikkoa, koska sivun nimi, joka näkyy isolla fontilla sivun yläreunassa, toimii automaattisesti sellaisena.
 • molempien em. sisältötemplaattien mukaisten sivujen yläreunaan tulee oletuksena paneeli, jonka sisällä on lista (table of content) sivun 1. tason (koko Heading 3) otsikoista.
 • kaikkien sivujen leipäteksti kunkin otsikon jälkeen sisennetään automaattisesti. Samoin sivujen mahdolliset aliotsikot (koot Heading 4 ja Heading 5) sisentyvät automaattisesti. Nämä on määritelty kunkin työtilan CSS:ssä (stylesheet).
 • yksittäisten palvelujen sisältösivutemplaattiin ("palvelu-sisältösivu") pohjautuvalla sivulla on valmiit vakiotsikot (koko Heading 3), joita ei pidä muutella, että palvelusivujen yhtenäisyys säilyy.

Huolehdittavat asiat

Muiden kuin yksittäisten palvelujen sisältösivutemplaattiin ("palvelu-sisältösivu") pohjautuvilla sivuilla otsikko tai otsikot (koko Heading 3) kirjoitetaan itse nimeämällä uusiksi templaatissa mukana olevat otsikot (= "Otsikko"). Myös näille sivuille tarvittaessa voi tehdä aliotsikoita (koot Heading 4 ja Heading 5), jos koon Heading 3 -otsikon alle tulee niin paljon tekstiä, että sitä on tarkoituksenmukaista ryhmitellä pienempiin osiin. Koon Heading 6 -otsikoita ei käytetä info.funet.fi:ssä.

 Jos on perusteltu syy laittaa sivulle tekstiä, kuvia tms. rinnakkain, näin voi tehdä. Tällöin käytetään Section -nimistä makroa (editointitilassa valitse Insert -> Other macros -> Section), jonka sisälle sijoitetaan vähintään kaksi Column -nimistä makroa. Section -makron sisällä olevien Column -makrojen sisään laitettavat sisällöt (teksti, kuvat, taulukot jne.) näkyvät valmiilla sivulla rinnakkain.