Palvelukortti

Palvelun nimi


Täytä virallinen nimi ja mahdollinen lyhenne

Palvelun kuvaus

Lyhyt yleisteksti siitä, mitä palvelu tekee

Palvelun tyyppi

Kuvaa, millä tavalla palvelu on toteutettu/hankittu (esim. valmistuote, räätälöity, itsekehitetty...).

Jos lisenssipohjainen tuote, kuvaa mahdolliset rajoitukset (esim. lisenssien määrä).

Palvelun kohderyhmäEsimerkiksi OPH:n sisäiset asiakkaat, kansalaiset, koulutuksen järjestäjät ja/tai muut viranomaiset.

Sisältää henkilötietoja

Vaihtoehdot: kyllä/ei 

Linkki tietosuojaselosteeseen, jos tietosuojaseloste on tehty (Huom. Henkilötietoja sisältävillä palveluilla on oltava tietosuojaseloste)

Linkit palveluun

Osoitteet, joista palvelun tuotanto- ja testiympäristöt löytyvät

Jos palveluun ei ole linkkiä, täytä linkki sivustolle, josta löytyy lisätietoa palvelusta (esim. demoon, tuotteesta vastaavan yrityksen sivulle)

KäyttöohjeetLinkki ohjeeseen, jos ohje on yleisesti saatavilla tai kuvaus, mistä ohje löytyy
Palvelun elinkaaren tilaKehitteillä, käytössä, poistumassa, poistunut. Jos poistumassa, linkki korvaavan palvelun palvelukorttiin. 
Liiketoiminnallinen palveluLisää tähän palveluportfolion palvelu, jota palvelu toteuttaa, esim. Hakemuspalvelun kohdalla Opintopolku
Vastuut ja yhteystiedot
PalveluvastaavaPalveluvastaavan nimi 
PääkäyttäjätTäytetään, jos on kyse sisäisestä palvelusta, jolla on erillisyksikkökohtaiset pääkäyttäjät (esim. eDuuni, Webropol)
Palvelun omistajaPalvelun omistava yksikkö ja organisaatio (Opetushallitus tai erillisyksikkö)
YhteystiedotPalveluosoite tai palveluvastaavan yhteystiedot muodossa etunimi.sukunimi(a)oph.fi
Palvelukortti tarkastettuNimi ja päivämäärä
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 

Teknologia yleisesti

Tekninen dokumentaatio     

Linkit dokumentaatioon, tarvittaessa myös käyttötapauksiin

Rajapinnat Linkit Swaggeriin (tuotanto ja testi) sekä kuvaus, onko avoin vai autentikaation vaatima
Riippuvuudet muihin palveluihinLinkki tiedonhallintamalliin ja tarvittaessa tietoarkkitehtuurikuvaukseen
Tietokantakuvaukset  

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/

Kehitysnäkymä

Ylläpidossa/pienkehityksessä (linkki kehittämissuunnitelmaan)

Kuvaa, miten kehittämisideat annetaan

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuusKuvaa suunnitellut ja toteutuneet auditoinnit ja saavutettavuuden tarkastukset
  • No labels