Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »


Palvelu ei sovellu kaikkiin käyttötarpeisiin. (Lue lisää)Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Flickr

https://evernote.com/

Evernote on muistiinpanosovellus jolla voi luoda tekstiä, tallentaa kuvia ja tai tallentaa äänimuistioita. Muistiinpanot on mahdollista synkronoida automaattisesti käyttäjän eri laitteiden kesken.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (15.12.2014)

  • (plus) laajasti käytetty
  • (plus) Oletuksena Evernote tiedostot ovat yksityisiä
  • (minus) käyttöehtojen muuttumisesta ilmoitetaan ainoastaan web-sivuilla
  • (minus) laaja tiedon kerääminen käyttäjästä ja palvelun käytöstä

Kirjautuminen

  • Palvelun oma tunnus

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

  • Evernote Corporation, USA

Vastaavat palvelut

  • Microsoft OneNote, Simplenote

 

 

  • No labels