Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 8.2.2018 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö, ESTE
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Kehitysjohtaja Pirjo-Leena Forsström, CSC
 • Koordinaattori Walter Rydman, CSC
 • Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC

Päätöslista (luonnos)

3. Päätettiin perustaa Tutkimustietovaranto-näyteikkuna tutkimustietovaranto.fi- sekä nykyiselle research.fi-sivulle.

4. CSC sopii JY:n, Aallon ja SeAMKin kanssa mahdollisten pilottien suunnittelun käynnistämisestä.

5. Päätösehdotukset hyväksyttiin ja voidaan edetä tiedonluovutuslupapyyntöihin.

6. Päätettiin perustaa 5-10 hengen työryhmä pohtimaan julkaisutyyppiluokittelun käyttökelpoisuutta.

Kokousmuistio (luonnos)

TTV-ohjausryhmän kokousmuistio 8.2.2018 (PDF)


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  • Liite 2 (tiedoksi)
  •  Liite 3, viestinnän aikataulusuunnitelma 2018 ja Liite 4, päivitetty viestintäsuunnitelma (Leena Jukka)
 4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttötapaukset
 5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentaresurssien hakujärjestelmässä
 6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen
 7. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus
  • Liite 8  - katsaus kansainväliseen kehitykseen (Hanna-Mari Puuska)
  • Liite 9 - ORCIDin kansainvälinen kehitys ja jatkokehitysaihioita Suomessa (Walter Rydman)
 8. Tutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden lähtökohdat 2018
 9. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 10. Seuraava kokous to 19.4.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 11. Kokouksen päättäminen
 • No labels