Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi tänään perjantaina 25.5.2018. Hakassa rekisterinpitäjiä ja/tai henkilötietojen käsittelijöitä ovat kotiorganisaatiot ja/tai palveluntarjoajat.

Haka-operaattori on rekisterinpitäjä palvelusopimuksien osalta, joista käytännön esimerkki on Haka-resurssirekisteri. Haka-operointi tuottaa myös attribuuttitestipalvelua, jossa käsitellään henkilötietoja. Edellisistä linkeistä avautuu kyseisten palvelujen tietosuojaselosteet.

Hakan osalta tietosuoja-asetuksen toimenpanoon liittyvät toimet on aloitettu Haka-ohjausryhmän kokouksessa 2.5.2018 ja käytännön toimeenpano etenee kaikkien Haka-organisaatioiden kanssa Haka-palvelusopimuksen uusimisen aikataulun mukaisesti.

  • No labels