Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 19.10.2018 kello 13–14.30

ZOOM: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

(Ohjeita Zoomin käyttöön: ZOOM-videokokoukseen osallistuminen . Huomaathan, että voit liittyä kokoukseen myös selaimen kautta, eli Zoom-ohjelmaa ei ole pakko asentaa omalle koneelle)

Nauhoite:  https://kannu.csc.fi/s/Y66za4sx4THrf4C

Asialista:

 1. ORCID-tunnisteet osana VIRTAa (Walter Rydman)
  1. Jatkossa esimerkiksi tutkijan julkaisujen haku voisi olla mahdollista yksilöivän ORCID tunnisteen avulla Suomen Akatemian haussa, helpottaisi tutkijan hallinnollista työtä
  2. Maailmanlaajuisesti käytössä,
  3. Kuka vaan voi hankkia oman ORCID tunnuksen, suositellaan kaikille kenellä julkaisuja, esim. tohtoriopiskeluissa
  4. Tällä hetkellä ei vielä näkyvillä JUULIssa, mahdollisesti jatkossa
  5. Kysymyksiä voi lähettää myös tutkimustietovaranto@csc.fi, walter.rydman@csc.fi
 2. OpenAIRE tiedonsiirto
  1. VIRTA jtp - Cerif mäppäysehdotuksen kommentit
   1. Osa nykyisistä luokituksista yhdistyy samaan cerif luokituskenttään
   2. Kommentteja voi lähettää virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
   3. Teknisen toteutuksen aikatauluna vuoden 2018 loppu
  2. Tiedonsiirroista tiedonluovutuslupa organisaatioihin syksyllä, jossa keskeisinä päätettävinä:
   1. Lupa OpenAIRE tiedonsiirtoon
   2. Miltä ajalta julkaisutiedot voidaan siirtää
   3. Muita rajoituksia julkaisutietojen siirtoon
 3. Vanhojen julkaisutietojen siirto VIRTAan
  1. Ehdotus: poistetaan suurempi osa tehtävistä tarkistuksista niille julkaisuille, jotka eivät enää julkaisuvuoden perusteella kuulu tiedonkeruuseen (ilmoitusvuosi = tyhjä)
    • Ehdotus jäljelle jäävistä tarkistuksista:

     VirhekoodiKuvaus
     org_tunOrganisaatiotunnus puuttuu tai ei vastaa koodistoa
     xml_orgtunYksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja
     jorg_tunJulkaisun organisaatiokohtainen ID puuttuu
     xml_jorg_tun

     Yhdessä XML-tiedostossa julkaisun organisaatiokohtainen tunnus voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa

     jvuosiJulkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
     jnimiJulkaisun nimi puuttuu
     kaikki_tekijatTekijätiedot puuttuvat
     (org_tekijat)(Vähintään yksi organisaation oma tekijä annettava)
     julk_ilm_-1Julkaisun tilaksi annettu -1, ei siirretä tietovarantoon (JulkaisunTilaKoodi)
  2. Toiveena on, että organisaatiot tuovat vanhoja tietoja omissa siirtotiedostoissaan eikä ns. uusien julkaisutietojen mukana
   1. Testitiedoston voi laittaa etukäteen CSClle, jolloin se ajetaan testipuolella
   2. Ensimmäinen siirto syytä tehdä esim. yhden julkaisuvuoden tiedoilla
  3. Yhteisjulkaisujen tarkistus vielä selvitettävänä vanhojen julkaisutietojen osalta
  4. Nykyiset tarkistukset julkaisuvuoden perusteella nähtävillä: Julkaisun tila
  5. Vanhojen julkaisujen pilointia voisi kokeilla ensin muutaman organisaation kanssa,  yhteydenotot virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  6. Kommentti (Aalto): tietojärjestelmä vaihtunut, julkaisujen tunnisteet vaihtuneet, ja vanhat virrassa vanhalla tunnisteella. Voisiko vanhat ensin poistaa Virrasta ja tuoda uudelleen uudella tunnisteella? Vuodesta 2010 eteenpäin.
   1. Tapauksissa joissa tietojärjestelmä vaihtunut tai uusi, helpompi tuoda uudella ID:llä Virtaan, myös vanhat julkaisut. Onnistuu, mutta mietitään VIRTA näkökulmasta vielä miten tämän toteutus toimisi parhaiten. Alustavasti vaikuttaisi että kannattaa tehdä pienemissä erissä, ainakin jos suuret julkaisumäärät.
   2. JUULIn kannalta myös ok, mutta luultavasti päivitykset pienellä viiveellä. Palataan ohjeistuksen kanssa ainakin Aallon kanssa, mahdollisesti jaetaan ohjeistus myös muille.
   3. Kommentti (Turku): sama tilanne.
 4. Muuta
  1. Hahmottelu julkaisutiedonkeruun ulkopuolelle jäävien julkaisutietojen siirrosta VIRTAn jatkuu
   1. Haasteita:
    1. Oletuksena tiedonkeruuseen, kytkimenä tieto että ei kuulu?
    2. Affiliaatiotiedon säilyttäminen ja kuljettaminen julkaisutiedossa, nykyisin organisaatiotieto tulee siirtotiedostosta + mahdollisista alayksiköistä
  2. VIRTA-tiedot osana Suomen Akatemian hakujärjestelmää syyskuun haussa:
   1. Hakuperiodin lopulla VIRTA-rajapinta ei ollut jatkuvasti saatavilla ja käyttökatkot vaihtelivat muutamasta minuutista enimmillään 2 tuntiin
   2. Käyttökatkojen syynä korkea rajapintakutsujen määrä, hakuajan lopulla yli 30 000 rajapintakutsua päivässä (ennen hakuperiodia alle 2 000 rajapintakutsua päivässä). Yhteensä Suomen Akatemian järjestelmästä hieman alle 350 000 rajapintakutsua VIRTAan
    1. Tehdään tarvittavia muutoksia rajapintaan ja Suomen Akatemian hakujärjestelmän toteutukseen käyttökatkojen välttämiseksi
  3. JUFO-päättelyn muutoksia tehty raportoitujen virhetunnistusten perusteella
   1. tarkistuksissa käytetään nyt julkaisukanavatietokannan Name ja Other_Title -kenttiä. Jälkimmäisen -kentän erottelu puolipistein otetaan jatkossa huomioon, esim.
    1. Name = Elsevier,
    2. Other_Title = Elsevier Science;Elsevier Academic Press;Elsevier B. V.;Elsevier Inc.;Elsevier Masson
   2. uudet nimivariantit lisätään jatkossa Other_Title kenttään julkaisukanavatietokannassa
  4. VIRTA-tietomallin asiantuntijaryhmän työkokous pidettiin 27.9.
   1. Syyskuun työkokous 27.9.2018
   2. Sovitut muutokset käsikirjaan mahdollisimman pian, tiedoksi yhteyshenkilöille
  5. TTV-ohjausryhmän kokouksen 11.10. kuulumiset VIRTA näkökulmasta
   1. Keskeisinä keskusteluna rekisterinpitäjyys

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Julkaisuarkistointegraation eteneminen

  1. Kansalliskirjaston ja AMKIT-asiantuntijoiden kanssa käydyn keskustelun perusteella julkaisuarkistointegraation tuotantoonotto siirtyy joulukuulta helmikuulle. Keskeisinä syinä tähän Theseuksen metadatauudistuksen läpivienti ja loppuvuoden suma opinnäytetöiden osalta Theseuksessa

  2. Rautalankaversion toteutus viivästynyt johtuen autentikoinnin toteutuksen haasteista
   1. Seuraava tavoite aikataululle lokakuun loppu, ilmoitetaan JUSTUS-yhteyshenkilöille kun demo testattavissa 
  3. Mäppäyshahmotelma JUSTUS-kentät sekä Theseus-kentät (Dublin Core), työstetty Kansalliskirjaston ja AMKIT-asiantuntijoiden kanssa JUSTUS-Theseus mäppäyshahmotelma.xlsx
   1. Kommentit tervetulleita osoitteeseen justus@csc.fi
 2. Puitesopimusten tilanne
  1. 5.10. lähetetty yhteyshenkilölistalle päivitetty JUSTUS-palvelun puitesopimusdokumentaatio
  2. Palvelutilaukset täydennetään CSCllä ja lähetetään organisaatioihin kun tiedot ok. Palvelutilaukset sovitaan puitesopimuksista vastaavien henkilöiden kanssa sähköpostitse, vain tarvittaessa allekirjoitettavat sopimukset
   1. CSC yhteydessä organisaatikohtaisesti, mikäli palvelutilausten suhteen puuttuvia tietoja
   2. Kaikkiin tulleisiin viesteihin asiasta vastataan mutta osin pienellä viiveellä, sillä tietoja täydennetään organisaatio kerrallaan - pahoittelut viiveestä!
   3. Kaikki palvelutilaukset pyritään saamaan vuoden 2018 aikana valmiiksi
   4. Liittymismaksulla 21 päivän maksuaika palvelutilauksen sopimisesta
   5. Kysymykset ja kommentit palvelutilauksista tervetulleita osoitteeseen justus@csc.fi tai puitesopimuksia koskevat osoitteeseen puitesopimukset@postit.csc.fi
 3. Muuta
  1. Vuoden 2018 alayksiköt tuotu JUSTUS-palveluun KOTA-järjestelmästä. Seuraava siirto tehdään lokakuun lopulla, eli siihen mennessä KOTAan ilmoitetut alayksiköt tuodaan JUSTUS-palveluun näkyville
  2. Virkistys JUSTUS-VIRTA-Juuli tietoihin tulossa
   1. Organisaatioiden ei tarvitse itse tarkistaa päiviä, tarkistetaan CSC:llä
   2. Yhteyshenkilöille ilmoitus kun virkistys kun tehty

Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi • No labels