Aika: 20.9.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Agenda/Muistio


Kokouksen avaus

Antti Mäki avasi kokouksen klo 8:30

1.Ideatoimikunnalle esitettävät asiat (keskimmäinen sarake)

1.1. Päätösasiat: kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille

CSCIDEAPANKKI-3 - Getting issue details... STATUS Ehdotus: CSC, Marjut Anderson vie tämän idean EXAM-työvaliokunnalle ja sieltä EXAM-johtoryhmään: CSC koordinoisi selvityksen kiinnostuneista asiakkaista, käyttäjätahot (= korkeakoulut) mukaan muotoilemaan palvelutarvetta ja arviomaan mahdollista kustannusrakennetta. Esiselvityksen kohteena olisi CSC:ltä hankittava kokonaispalvelu osana dual it -kehitysmallia. Alustaja: Marjut Anderson, CSC

 • Taustalla toive joustavammasta ristiintenttimisestä sekä ylläpidon tehostaminen.
 • OAMK: Kysymys: onko tarkoitus hoitaa päätelaitteiden konfaus samalla kuntoon?
  • Esiselvityksestä riippuen, mutta todennäköisesti todetaan järkeväksi tehdä näin
  • VY/Vamk: Kannattaa Oamk:n ehdotusta, mutta huomioitavaa että kaikilla ei samanlaisia tarpeita tenttimisen työkaluille
  • HY: Tälle selvitettävä tarve esiselvityksessä, oletattavasti paljon variaatiota eri korkeakouluissa.
  • HY: nykyhetki, onko ylläpito organisaatioilla itse vai CSC:llä?
   • CSC: noin puolet konsortion jäsenistä CSC:n palveluna, loput omissa konesaleissa
   • CSC ei ole ottanut kantaa laiteratkaisuihin. Jatkossa huomioitava myös lisenssiratkaisut.
   • IT-päivien yhteydessä järjestetään Lisenssi-SIG:n toimesta työpaja aiheen tiimoilta
  • Aalto: toivotaan suositusta ja koulutusta työtiloista, työkaluista jne. Korkeakouluissa ja tarpeissa niin paljon variaatiota, että ratkaisun oltava joustava. EXAM hyvä aloitus, mutta tulevaisuudessa oltava kansallinen salkku, opitun tiedon mittaaminen
  • Arcada: Kannattaa myös Aallon kantaa. Mahdollista kytkeä pedaforum mukaan työhön?
   • Pedaforumin kytkeminen esiselvityksen ensimmäiseen vaiheeseen voisi olla hyvä idea, jatketaan keskustelua.
 • CSC: Aallon kommenttiin, salkku työkaluja osaamisen ja oppimisen osoittamiseen tarpeellinen tulevaisuudessa. Mahdollisesti uusien liiketoimintamallien tuleminen, uusia toimijoita. 
 • Aalto: esiselvitys sidottava laajenpaan kokonaisuuteen, ei pelkkä adhoc selvitys.
 • Päätetään: toimitaan edotuksen mukaan. 

CSCIDEAPANKKI-19 - Getting issue details... STATUS CSC esittelee Alasin-palvelun yhtenä ratkaisuvaihtoehtona. Alustaja: Jutta Virolainen, CSC

 • Käsitelty edellisen kerran toukokuussa.
 • Ei ehdotusta esiselvitykseen, tarkennetaan tiketillä esitetty tarve.
 • Alasin -palvelun demo-versio käytettävissä. toivotaan käyttäjien kommentteja, kysely auki 15.10.2018
 • Kysymys: julkaisutietojen seuraaminen mahdollista?
  • Kaikki rahoitusmallin osat mukana alasimessa, myös julkaisut
 • Data Vipusesta. Herättänyt kysymyksiä Vipusen datan myymisestä, mutta data avointa kaikille, Alasin analytiikkatyökalu.
 • Keskustelu: onko tämän teeman alla muita esiselvitettäviä kysymyksiä, vai vastaako Alasin tiketillä esitettyyn tarpeeseen?
 • Aalto: Onko laajennettavissa EU-tasolle? Aallossa kiinnostusta löytää keinoja kannustaa opiskelijoita saada 55op suoritettua, tähän analytiikkatyökalu voisi olla apuna. Suomessa analytiikan käyttö ylipäänsä varovaista, tämä hyvä aloitus.
  • CSC: Laajenee tarpeen mukaan, mahdollista hakea esim. vertailutietoa ETER-palvelusta. Mutta ensin edetään kansallisella tasolla. Jatkossa ALasimessa muita työkaluja joilla vastataan operaativisiin ja ennakoinnin tarpeeseen.
 • Haaga-Helia: Alasin varmasti hyvä työkalu, kun halutaan katsoa miten oma korkeakoulu osana suurempaa kokonaisuutta. Mutta onko mahdollisuus kehittää sellaiselle tasolle, jossa saadaan vastauksia mitä tehtävissä ja mitä toimenpiteitä, että opiskelijoille saadaan suorituksia.
 • HY: Vertailu muihin tärkeää, rahojen jako nollasumma. 1) Tuleeko tieto kun joku on saanut 55op? Vai välivaiheita? 2) data APIen kautta itselle, mutta saako silloin myös muiden korkeakoulujen datat?
  • CSC 1: tieto kun 55op suoritettu
  • CSC 2: julkisessa Vipusessa on myös muiden korkeakoulujen tietoa. Alasin tekee käsittelyn helpommaksi. Korkeakoulujen sovittava raakadatan luovuttamisesta.
 • Arcada: Kannatetaan, kaikilla kamppailua analytiikan kanssa. Tarvetta myös prognostiikkatyökaluihin, ennakoivaa tietoa. Korkeakoulut omien rajapintojen kautta tiedonhaku ja omaan dataan yhdistely sekä analytiikka.
 • VY: Alasin hyvä lisä, mutta selvitettävä miten työkalu kytketään korkeakoulun omiin järjestelmiin. Määrämuotoiset tiedonkeruut, voisiko tässä suhteessa palvella kaikkia korkeakouluja myös?
  • CSC: tähän vastaavia raportteja extra-vipusen puolella. Juuri tälläisia kommentteja toivotetaan tervetulleeksi kyselyyn.
 • Keskustelun päätös: Alasin voi hyvin vastata tähän tikettiin, suljetaan keskustelu seuraavassa kokousessa, jos todetaan että Alasin vastaa esitettyyn tarpeeseen.

CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS Ehdotus: CSC ryhtyy esiselvittämään mahdollisuutta edistää asiaa CSC as a MPS for Cloud Services -mallilla. Alustaja: Antti Mäki, CSC

 • Aalto: suuri määrä pilvi-vendoreita. Ei näkymää kuinka paljon niitä ostetaan tai käytetään, esim. tutkijat ostaa suoraan Aallon luottokortilla palveluita. Ei mahdollisuutta ennustaa tai optimoida kuluja. Yksi mahdollinen ratkaisu SurfCloud. Ehdotus: CSC voisi provisioida pilvipalveluita, provision platform. Tutkijoille yhdenmukainen käyttö, esim. mihin suositellaan Azuren käyttö. Tutkijoiden parempi tukeminen käytössä. Myös käytön optimointi ja tukeminen, "ps. you need" -malli.
 • CSC: GEANT, mahdollistaa paikallisesti tai toisessa maassa tuottujen ratkaisujen provisioiminen.
 • CSC: ehdottaa itse esiselvitettäväksi, omalla riskirahalla. Ei edusta selvästi mitään tutkimuksen tarvetta.
 • HY: tämän idean ympärille voisi perustaa ohjausryhmän. Hyvä idea. GEANT perehtyminen, jos voi integorida
 • HY/ Tenhunen: HY:ssä perehdytty jo jonkin verran GEANT:iin, olemassa jo valmiita tuotteita, voi liittää korkeakoulujen omia pilvipalveluita. Teknologia kehittynyt huimasta.
 • OulunIT-päivillä pilvityöpaja, tätä keskustelua voi jatkaa siellä, ja kartoittaa ohjausryhmää/työryhmää. Alustana voi käyttää myös korkeakoulujen tietohallinnon ja ICT–ohjausryhmän marraskuun kokousta.
  • esipäivä 5.11., kaksi tänään keskusteltua asiaan: pilvityöpaja ja oppisen digiloikka analytiikan näkökulmasta (yritysten kanssa).
  • EUNIS analytiikkatyöpaja 11.-12.10.2018 Helsingissä
 • Riihimaa: Tiedonhallintaki ja tietosuoja pidettävä myös mielessä. Tutkijan ja omistajuuden ohittaneet asiat, jotka tulevat korkeakouluille.
  • CSC: mahdollinen pilvipalvelu, tutkijalle tiedoksi mahdollisuudet ja reunaehdot. Ehdottomasti huomioitava.
 • Keskustelun päätös: CSC aloittaa esiselvityksen, keskustelua ja työryhmän kartoitusta jatketaan syksyn muissa tapahtumissa (AAPA & FUCIO kokous 10.10., Oulun IT-päivien esipäivä 5.11.)

1.2. Keskusteluasiat: Ideatoimikunnan ohittaneet ideat

CSCIDEAPANKKI-12 - Getting issue details... STATUS Sensitiivisen datan hallinta

 • Asia etenee DL2021-hankkeen puitteissa
 • Tiedoksi: kehitteillä ePouta etätyöpöytäyhteys
 • Ei keskustelua.

1.3. Tiedoksi hylätyt kehitysideat

CSCIDEAPANKKI-13 - Getting issue details... STATUS Ehdotus: Asiaan ei ole saatu ehdotuksen tekijöiltä lisätietoja, arkistoidaan

 • Tiketti arkistoidaan.

2.Uudet ideat, jotka odottavat toimikunnan käsittelyä

2.1. Uudet

2.2. Tarkennettavana

3.Edistyvien asioiden seuranta (oikea sarake jne.)

3.1. Keskusteluasiat: Esiselvityksessä olevien Ideoiden käsittelyn jatkotoimet

CSCIDEAPANKKI-15 - Getting issue details... STATUS OKM on myöntänyt opiskelijavalintojen uudistamishankkeelle luvan käyttää hankkeelle myönnettyä hankerahoitusta hankkeen ja opiskelijavalintojen kehittämisestä korkeakoulujen ja OKM:n välillä sovittujen tavoitteiden mukaisesti sähköisen valintakokeen toteutuksen selvitystyöhön.

4. Tiedoksi tulevia tapahtumia

EUNIS Learning Analyticts Task Forcen työpaja Aalto-yliopiston järjestämänä 11.-12.10.2018

Oppimisen digiloikka foorumi IT -päivien esipäivänä 5.11.2018 Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja CSC:n järjestämänä

Ideapankin viestinnän työpaja yhdessä TSV:n kanssa 20.9.2018

 • TSV: käyttäjät epätietoisia miten kommunikaatio CSC:n kanssa toimii, ideapankki avoimen tieteen koordinaatiotyöhön
 • Mäki: HY myös tunnistanut että ideapankki hyvä työvälinen tutkijoinen toiveiden keräämiseen ja keskusteluun.

Kokouksen päättäminen:

Antti Mäki päätti kokouksen 20.9.2018Osallistujat

Jukka Ivonen, Haaga-Helia

Erja Heiskanen, HY

Ari Hovila, VY/VAMK

Ari Ilkka, JAMK

Samuli Malinen, OAMK

Jaakko Riihimaa, AAPA

Tore Ståhl, Arcada

Ville Tenhunen, HY

Christa Winqvist, Aalto


Henriikka Mustajoki, TSV


Antti Mäki, CSC

Outi Tasala, CSC

Pinja Ahola, CSC

Marjut Anderson, CSC

Minna Ala-Mantila, CSC

Jussi Auvinen, CSC

Saara Kontro, CSC

Jessica Parland-von Essen

Maria Virkkula, CSC

Jutta Virolainen, CSC


 • No labels