Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ideapankki on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja edistämiseen tarkoitettu palvelu. Yhteistyötarpeesta noussut Ideapankki on korkeakoulujen AAPA- ja FUCIO-tietohallintoverkostojen ja CSC:n yhdessä muotoilema.

Ideapankki saattaa kehitysideat ja tekijät yhteen

Ideapankkiin jätetyt kehitysideat ovat syntyneet yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistuksi. Kuka tahansa korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen edustaja voi julkaista uuden kehitysidean. Ideapankin kautta kehitysideat saadaan avoimesti kaikkien näkyville ja yhteiseen keskusteluun sekä pyritään löytämään oikeat tahot ehdotusten esiselvityksille ja jatkotoimille. Ideat ovat jättämishetkestään alkaen avoimesti kaikkien seurattavissa ja kommentoitavissa: tietoja ideoiden käsittelyn etenemisestä pidetään yllä Ideapankissa.

Ideanpankkiin jätettyjä uusia aloitteita käsittelevä ideatoimikunta kokoontuu kahden viikon välein. Ideatoimikunta koostuu AAPA ja FUCIO verkostojen työvaliokuntien, sekä CSC edustajista ja kulloisenkin aihealueen asiantuntijoista. Ryhmän puheenjohtana toimii johtaja Antti Mäki, CSC (antti.maki @csc.fi). Kaikki ideatoimikunnan kokousmuistiot ovat avoimesti luettavissa täällä.

Ideapankin taustaa

AAPAn ja FUCION työvaliokuntien kokouksessa 28.11.2017 sovittiin, että uusien palvelujen kehitysideoiden keräämistä ja arviointia varten, sekä palvelukehityksen priorisointiin perustetaan uusi palvelu. Palvelu nimettiin Ideapankiksi.

Ideapankkiin jätettyjen ideoiden käsittelymalli


  • No labels