Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovarannon tiedot avataan selattavaksi 9.6.2020 julkaistavassa portaalissa sivulla www.tiedejatutkimus.fi

Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on avata tiedot hyödynnettäväksi myös koneluettavassa muodossa API-rajapinnan kautta. Tämä edellyttää kuitenkin mahdollisesti erillislakia.