Tutkimustietovarannon tiedot avattiin selattavaksi 9.6.2020 julkaistussa portaalissa sivulla Tiedejatutkimus.fi. Portaalissa Suomessa tehdyn tutkimuksen kuvailutietoja voi tarkastella eri näkökulmista erilaisilla rajauksilla ja siirtyä helposti tiedon lähteille.

Tutkimustietovarantohankkeen tavoitteena on vuonna 2022 avata tiedot hyödynnettäväksi myös koneluettavassa muodossa API-rajapinnan kautta. Tietojen hyödyntämisen rajapintojen kautta mahdollistaa 1.1.2022 voimaantullut laki tutkimustietovarannosta. Rajapintakokonaisuus rakentuu osissa ja ensimmäisessä vaiheessa mahdollistaa Tutkimustietovarannon tietojen lukemisen ja niiden jatkohyödyntämisen. Osalle tietokokonaisuuksista kehitetään mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa myös kirjoitusrajapinta, jolla tietoja voidaan tuoda organisaatioista osaksi Tutkimustietovarantoa.

Lukurajapinta

Tietojen saatavuus

Tiedot ovat avoimesti selattavissa portaalissa. Rajapintojen hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista vain tutkimustoimijoille, joille on OKM on myöntänyt lukuoikeuden. Lukuoikeus myönnetään tutkimustoimijan lakisääteisen tehtävän täyttämiseen. Tarkempi prosessi lukuoikeuden myöntämiseen on kehitteillä osana rajapintakokonaisuuden muodostumista.

Lukuoikeuden myötä voidaan rajapinnasta hakea kaikkia avoimia tietokokonaisuuksia (rahoituspäätökset, infrastruktuurit, julkaisut, aineistot, rahoitushaut ja organisaatiot). Osa tietokokonaisuuksista (tutkijan ns. profiilitiedot sekä tutkimusaktiviteetit) ovat lukurajoitettuja ja niiden käyttö edellyttää lisäksi tutkijan itsensä antamaa lupaa jakaa näitä tietoja eteenpäin Tutkimustietovarannon rajapinnan kautta. Tämä luvittaminen tehdään organisaatiokohtaisesti ja se tapahtuu tutkijan toimesta Tutkijan tiedot -työkalussa.

Tiedot tulevat olemaan saatavissa JSON-muodossa rajapinnasta haettuna. Tietojen tulkitsemisen tueksi luodaan kattava dokumentointi.

Toteutuksen aikataulu

Lukurajapinnan ensimmäinen versio, joka sisälsi rahoitustietoja oli pilotoitavana kesällä 2022. Rajapinnan laajentuminen etenee vaiheittain.

Kirjoitusrajapinta

Osalle tietokokonaisuuksista pyritään kehittämään myös kirjoitusrajapinta, jonka avulla tietoja voidaan tuoda Tutkimustietovarantoon.