Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleisen tentin asetuksiin voi määritellä, montako kertaa se on suoritettavissa ennen arviointia. Jos luvuksi valitaan kolme, opiskelija voi suorittaa saman tentin kolme kertaa vaikka yhden päivän aikana. Suorituskerroiksi lasketaan myös tentit, joihin opiskelija jättää saapumatta ja tentit, joiden suoritus keskeytetään. Oletuksena on 1 suorituskerta eli opiskelija voi suorittaa tentin vain yhden kerran ennen arviointia. Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uuteen tenttiin, jos tenttiperiodi on vielä käynnissä.

Jos tentin asetuksissa on määritelty 1 suorituskerta, opiskelija voi vapauttaa varauksensa perumalla sen ennen tentin alkamista, jonka jälkeen hän voi tehdä uuden varauksen. Jos opiskelija jättää tulematta tenttiin ja suorituskerrat on käytetty, opettaja voi tarvittaessa vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi. Henkilökohtaisessa tentissä suorituskertojen enimmäismäärä on aina 1. Jos opiskelija jättää saapumatta tenttiin, on opettajan vapautettava se alla olevan ohjeen mukaisesti, jotta opiskelija voi varata tentille uuden ajan.

Tenttiin saapumattomat ja keskeytetyt tenttisuoritukset näkyvät tentin tiedoissa Suoritukset-välilehdellä.


  1. Klikkaa Tenttiin saapumattomat tai Keskeytetyt tenttisuoritukset-linkkiä.     2. Klikkaa opiskelijan nimen perässä Vapauta-painiketta. Järjestelmä vahvistaa vapauttamisen.