Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän työpajakokous

Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tässä työpajakokouksessa keskitytään Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuurikuvausten syventämiseen sekä OPI-kehitysprojektien edistämiseen (Ohjelma). 

Muistio

Synergia-ryhmä jakautui työpajassaan kolmeen teemaryhmään.

 • Toiminta-arkkitehtuurin teemaryhmä keskittyi käyttäjätarinoiden laatimiseen.Uusia käyttäjätarinoita laadittiin yli 200. Käyttäjätarinat on tallennettu google docs -palveluun, josta ne tuodaan wikiin.
 • Tietoarkkitehtuuriryhmä työsti Arkki-leirillä laadittua tietojoukkojakoa eteenpäin ryhmittelemällä ja uudelleen nimeämällä tietojoukkoja. Ryhmän työskentelyn välitulos on esitetty google docsissa. Kuten arkkitehtuurin kehittämisessä yleisestikin, kuva ei ole valmis vaan jatkuvasti kehittyvä. Tietovarantokerroksen iterointia pyritään jatkamaan jo ennen seuraavaa Synergia-ryhmän yhteistä työpajaa.
 • Projektit-teemaryhmä jakautui kahteen alaryhmään, joissa saatiin stilisointia vaille valmiiksi LVI- ja MAKSU-projektien valmistelutyö OPI-ohjausryhmän valmisteluvaiheelle annettujen tehtävien mukaisesti. Ryhmän työskentelydokumentit on tallennettu google docsiin

Työpajat päätökset

 • Synergia-ryhmä päätti antaa lausunnon Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä
  opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
 • LVI- ja MAKSU-projektien valmisteluvaihe ohjausryhmän valmisteluvaiheen tehtäviä kuvaavalla tasolla on tehty, ja projekteja voidaan esittää käynnistettäväksi.
  • Valmistelun vastuuhenkilöt stilisoivat olemassa olevan dokumentaation (jonka jälkeen dokumentaatio lähetetään ohjausryhmälle tutustuttavaksi)
 • Opinto-oikeudet ja Tarjonta -projektien erillistarvetta tarkastellaan yhdessä Oppijan / KSHJ:n kanssa
 • Synergia-ryhmä tukee KSHJ-projektin etenemistä; opi-asiantuntija -listaa kannattaa käyttää matalalla kynnyksellä kommenttien hakemiseksi esiin nouseviin tietotarpeisiin
 • Seuraavassa työpajassa 16.12.2011 klo 10 – 16 keskitytään SADe Oppijan palvelukokonaisuuden ja RAKETTI-hankkeen kokonaiskuvan ymmärtämisen edistämiseen
  • Puheenjohtajisto/koordinaattoristo suunnittelee työpajan sisällön
  • Parempi ymmärtäminen mahdollistaa hankkeiden edistymisestä viestimisen omissa viiteryhmissä ja välittömänä toiminnallisena hyötynä projektikorttien päivityskäytännöissä laajemman vastuunjaon ryhmän sisällä

Muistiin merkitsi

Lauri Stigell

Opin kalenteri

 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels