Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ACP-kokous

 • Aika: 06.06.2013 9:00-11:00
 • Paikka: https://connect.funet.fi/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

Esityslista 

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 4. Synergiaryhmän Oulun työpajan 15.-16.5. tulokset (Jukka Kohtanen)
 5. Ajankohtaista OPI-osahankkeen ohjausryhmästä (Paula Merikko)
  1. 23.5. kokouksen muistio
  2. 23.-24.5. tapaamisen tulokset ja ehdotus jatkosta
  3. OPI-koordinaation resurssit 2013
 6. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä (Joonas Mäkinen)
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä
   1. Ehdotus: poistetaan vakiokohta asialistallta, sillä ryhmä on saanut toimeksiantonsa valmiiksi.
  3. koulutustarjontatietovarannosta (Joonas Mäkinen)
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen (Ossi Raatikainen)
  5. KSHJ-hyväksymistestausryhmästä (Ossi Raatikainen)
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Kirsi Pispa)
  7. Uuden yhteyshenkilöryhmän perustaminen (Ossi Raatikainen)
 7. Ajankohtaista alaryhmistä
  1.  Integraatioryhmä (Juho Friman ja Ossi Raatikainen)
  2. Ekosysteemiryhmä (Paula Merikko)
   1. Koodistoselitetyö valmis
 8. Korkeakoulujen tietomalli ja yhteentoimivuuden määritykset (Paula Merikko)
  1. Toimintamalli korkeakoulujen tietomallin hallintaan -dokumentti (liite tulossa) on hyväksytty KOKOA-koordinaatioryhmässä 21.5.
  2. Katsaus Opetus- ja koulutussanastotyöhön (OKSA)
   1. Kommentit OKSA-sanastosta JHS175-prosessiin nostettuihin käsitteisiin
 9. Opiskelun ja opetuksen alueen kehitysprojektien tilannekatsaus
  1. Projektit; tilannekatsaukset
   1. TIPTOP (Mats Lindstedt)
  2. Korkeakoulukortit
 10. Muut asiat
 11. Ilmoitusasiat
 12. Seuraavat kokoukset
  1. Syksyn 2013 työpajojen ja ACP-kokousten aikataulusta sopiminen (Paula Merikko)
   1. Kooste syksyn tapahtumista (listaa saa täydentää)
   2. Aikatauluehdotus
    • syyskuu: etäkokous 18.9.
    • lokakuu: työpaja 16.-17.10.
    • marraskuu: etäkokous 12.11.
    • joulukuu: työpaja 3.-4.12 ja etäkokous 18.12.
   3. Käsiteltävät teemat:  aihe-ehdotukset
 13. Kokouksen päätös

Muistio 

  Osallistujat: Paula Merikko (siht.), Jukka Kohtanen (vpj.), Ossi Raatikainen, Mats Lindstedt, Kirsi Pispa, Joonas Mäkinen, Anne Talvio, Hannele Husa, Katariina Lehto, Kati Tiihonen, Samuli Malinen, Sari Pulkkinen, Tiina Kainulainen, Jukka Tiitto, Heli Peltola, Päivi Aho, Maria Kaurismäki, Virve Peltoniemi, Tuulikki Paturi, JP Pihlajakoski, Aila Kanniainen, Kaarina Lilja, Tanja Mehtonen, Anne Kemppainen, Pietari Tahvonen, Päivi Lignell, Raija Pappila, Mikael Seppälä, Hely Lahtinen, Katja Arstio, Kristiina Uolia, Maarit Tenhunen, Soile Pylsy, Elsa Prokkola-Tero, Tapio Ekholm, Sami Virtanen, Arja Neuvonen.

 1. Kokouksen avaus
  • Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:01.
 2. Asialistan hyväksyminen
  • Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi muutoksitta.
 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
  1. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.
 4. Synergiaryhmän Oulun työpajan 15.-16.5. tulokset
  • Kevään kolmas Synergiaryhmän työpaja järjestettiin 15.-16.5.2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Kohtanen esitteli työpajan tuloksia.
   • Tietomallin haku ja valinta -osion uudistus: Ryhmä käsitteli iskuryhmän avoimet kysymykset ja kommentoi kaavioluonnoksia. Jatkotyöstöstä sovittiin, että Paukku ja Hautakangas valmistelevat yhteistyössä Merikon ja Suorannan kanssa syksyksi ryhmän käsittelyyn seuraavat luonnosversiot.
   • Opetusmuotokoodistosta sopiminen: Ryhmä sorvasi yhden koodiston sijasta opetusaika- opetuspaikka- ja opetusmuoto-luokitukset, joiden avulla koulutustarjontaa on mahdollista kuvata tarkoituksenmukaisimmin hakijan näkökulmasta. Materiaali on lähetetty OPH:lle, ja OPH:lta lähetetään tänään lista tarkentavia kysymyksiä OPIkoordinaattorille.
   • Palvelut- ja prosessit -taulukon päivitys: Ryhmä aloitti taulukon päivittämisen. Työ jatkuu heinäkuussa, jolloin pienryhmä Kohtanen, Neuvonen, Merikko ja muut paikalle ehtivät työstävät session huomioiden pohjalta taulukosta Synergiaryhmälle ehdotuksen.
   • BencHEIT-kommentointi: Ryhmä kokosi BencHEIT-ryhmän 17.5. kokoukselle kommentit systeemikyselyn päivitystarpeista sekä teki ehdotuksen opiskelun ja opetuksen alueen järjestelmien uudeksi aluejaoksi. Palautetta ehdotuksesta ei vielä ole saatu.
   • Opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt: Ryhmä työsti kommentit lakimiesten luonnostekstiin. Jatkotyöstössä kiinnitetään huomiota erityisesti korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyviin kysymyksiin sekä korkeakoulurajat ylittävien palveluiden erityispiirteisiin. Luonnos luvattiin pyrkiä saamaan korkeakouluille kommenteille vielä ennen kesälomia.
 5. Ajankohtaista OPI-osahankkeen ohjausryhmästä
  1. Merikko kertoi OPI-ohjausryhmän kaksipäiväisen tapaamisen tuloksista. Ryhmä käsitteli tapaamisessaan 23.-24.5.2013 välitilinpäätöksenä tähän mennessä saavutettuja asioita, antoi useita toimeksiantoja hankekauden aikana vielä tehtävistä asioista Synergiaryhmälle, sen alaryhmille ja OPI-koordinaatiolle sekä muovasi ehdotuksen RAKETTI-hankekauden jälkeiseksi organisoitumiseksi opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella.
  2. Ohjausryhmän kokouksessa 23.5.2013 (ks. muistio) päätettiin, että CSC valmistelee läpinäkyvyyttä lisäävän työlistan OPI-tehtäväkokonaisuuksienohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen.
   • Mäkinen kysyi viitearkkitehtuurityöhön liittyen, käytetäänkö työvälineenä Kartturia. Merikko vastasi, että Kartturi toimii työn pohjana, ja lisäksi pyritään syksyllä hyödyntämään konsulttityönä myös Kartturin ja sen pohjalta tehdyn 2. asteen viitearkkitehtuurin tekijää.
 6. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista
  1. KSHJ-ohjausryhmästä
   • Mäkinen kertoi, että lykkäyspäätöksen myötä korkeakoulujen osalta pahin kiire on poissa, ja nyt tehdään käyttöön samoja perustoiminnallisuuksia, mitä 2. astekin hyödyntää ensin. Hankkeen fokus on siis nyt 2. asteen syksyn yhteishaussa, sillä OPH:n on turvattava nuorisotakuun toteutuminen tämän vuoden osalta. Kiire kohdistuu juuri nyt 2. asteen toiminnallisuuksien valmistumiseen, koulutustarjonnan syöttämiseen ja virkailijoiden kouluttamiseen.
   • Valintojen kehittämisryhmä on käsitellyt KSHJ-ohjausryhmän pyynnöstä sijoittelun toimintalogiikkaa. Logiikka on hyväksytty ja sijoittelun periaatteet siirretty Confluenceen toimintalogiikka kaikkien nähtävälle. Seuraavassa KSHJ-ohjausryhmässä ensi viikolla käsitellään oikaisuja; minkälainen oikaisuprosessi on ja mitä tarpeita se asettaa tietojärjestelmälle. Kokouksessa käsitellään myös lisä- ja täydennyshakua; tarvitaanko niitä ja jos, niin minkälaisia. Huomenna OPH:lla on tietojärjestelmän ydintoiminnallisuuden esittely, ns. punainen lanka eli minimitoiminnallisuudet esitellään.
   • YTL:n kanssa on keskusteltu, onko mahdollista saada siirrettyä myös vanhempia kuin vuonna 1990 suoritettuja ylioppilastutkintotietoja, koska materiaalia on saatavilla hyvin jo 1980 lähtien. Käytännön asioista on jo käyty vuoropuhelua OKM:n, OPH:n ja YTL:n välillä, ajatuksena että tietoja ei siirrettäisi vielä nykyisiin järjestelmiin vaan vasta uuteen järjestelmään.
   • Palveluiden lähdekoodit on siirretty GitHub-portaaliin. Koodit eivät vielä ole julkisia, mutta lukuoikeuksia annetaan tarvittaessa.
   • Merikko kysyi, kenelle perjantain esittely on suunnattu. Mäkinen kertoi, että kyseessä on OPH: sisäinen esittely. Lisäksi ensi tiistaina on version esittely ministeriölle. Toimintatapaa on kehitetty niin, että muutama sprintti vedetään yhteen ja niistä julkaistaan versio, jota esitellään. Ajatuksena on, että kunhan toimintamallia on harjoiteltu ja se sujuu, myöhemmässä vaiheessa julkaisujen esittelyt avattaisiin laajemmalle yleisölle.
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä
   • Päätettiin ehdotuksen mukaisesti poistaa vakiokohta asialistalta, sillä ryhmä on saanut toimeksiantonsa valmiiksi.
  3. koulutustarjontatietovarannosta
   • Mäkinen kertoi, että koulutustarjonnan tuotantokäyttö 2. asteen osalta alkaa 17.6.2013. Tällöin alkaa syksyn 2013 yhteishaun tarjontatietojen syöttö, mikä kestää elokuun puoliväliin. Kyseessä on samalla pienen tietomäärän koeponnistus isompaa massaa varten. Oppijalle tarjonnasta näkyvien osien esittely on myös OPH:lla huomenna sisäisesti ja ministeriölle asia esitellään tiistaina.
    • Kohtanen kysyi, miten tietoja syötetään. Mäkinen kertoi, että ensi vaiheessa virkailijat syöttävät tiedot virkailijakäyttöliittymällä.
    • Merikko kysyi rajapintojen valmistumisesta. Mäkinen kertoi, että koska kyseessä on palvelukeskeinen arkkitehtuuri, koulutustarjontatieto on yksi palvelu, jolla on rajapinta, ja sitä vasten on tehty käyttöliittymä. Periaatteessa sillä ei ole merkitystä mistä tieto tietovarantoon tulee, eli esim. käyttöliittymän kautta tai yhteysputkesta suoraan korkeakoulun järjestelmästä. Vielä ei ole tehty toteutuksia tiedonsiirroista järjestelmien välillä. Se tulee vaatimaan infraa ympärilleen, eli mm. yhteys on tunnistettava ja tiedonsiirron virheenkäsittelylogiikka tuoteutettava. Lisäksi on suunniteltu myös tietojen syöttämistä liitetiedostona esim. csv-muodossa. Näiden aikataulua ei ole päätetty, mutta syksyllä 2013 todennäköisesti otetaan asia työn alle. Jos korkeakoulujen ensimmäinen haku on 2014 syksyllä, siitä voi laskea aikataulua taaksepäin, ottaen samalla huomioon, paljonko aikaa on varattava ohjelmistotoimittajille muutosten tekemiseen.
    • Merikko kysyi koulutustarjonnan tietosisällön eroamisesta 2. asteen nyt julkaistavan ja tulevan korkeakoulujen tietosisällön välillä sekä korkeakoulujen tarjonnan aikataulutuksesta. Mäkinen pyysi ottamaan näiden osalta yhteyttä korkeakoulujen prosessinomistaja Joni Penkariin.
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen
   • Raatikainen kertoi, että esiselvityskysely opiskelijaksi ilmoittautumisen nykytilasta on tehty ja vastauksia tuli 27 kpl. Vastausaikaa pidennettiin 23.6. asti, kysely on Webropolissa. 24.6. alkaen aineisto analyysoidaan ja esiselvitys valmistuu syksyksi. Sovittiin, että Raatikainen ilmoittaa pidennetystä vastausajasta s-postilistoilla.
  5. KSHJ-hyväksymistestausryhmästä(Ossi Raatikainen)
   • Raatikainen kertoi, että OPI-osahankkeessa tapahtuva Opintopolku/KSHJ-kokonaisuuden tukeminen on siirtynyt hänelle. Hyväksymiastestaukset jatkuvat syksyllä. Raatikaisella on tänään suunnittelukokous OPH:n kanssa.
   • Merikko esitteli ensimmäisen hyväksymistestauskierroksen tuloksien seurantasivun ja kertoi, että hyväksymistestaajat saavat CSC:ltä Jiran raportointikäyttöön syksyllä.
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta
   • Pispan esitys (pdf tulossa)
   • KSHJ:n myöhästyminen vaikutti VIRTA-projektin aikatauluihin niin, että käyttöönoton takaraja korkeakoulujen toteutuksille on nyt 31.3.2014.
   • Toteutusten tilanteesta Pispa kertoi, että Aalto on tuotantovaiheessa, 7 korkeakoulussa testaus on aloitettu, 19 on aloittamassa ennen lomia ja muut aloittavat syksyllä. 4 korkeakoulun osalta toteutuksesta ei ole päätetty tai sitä ei ole aikataulutettu.
   • Lukurajapinta hyväksytään syyskuun loppuun mennessä, ja tavoitteena on sitä ennen saada toinenkin korkeakoulu tuotantovalmiuteen, jotta testaukseen saadaan vaihtelevampaa dataa.
   • VIRTA-projektin jatkokehitysaihioita on koostettu, ja tavoitteena on tehdä alkusyksystä päätös, mistä aihioista lähdetään tekemään tarkempia esiselvityksiä.
    • Kohtanen kysyi, mitä tarkoittaa, että lukurajapintaa voi kutsua oppijanumerolla. Pispa kertoi, että projektissa on varauduttu teknisesti jo etukäteen siihen ,että oppijanumero on tulossa.
  7. Uuden yhteyshenkilöryhmän perustaminen
   • Merikko kertoi OPI-ohjausryhmän linjauksesta panostaa enemmän koordinaatioresursseja Opintopolku/KSHJ-kokonaisuuden tukemiseen sekä toimeksiannosta perustaa korkeakoulujen yhteyshenkilöryhmä kokonaisuuden seuraamista, tiedonvaihtoa ja vertaistukea varten.
   • Raatikainen kertoi, että Opintopolku-yhteyshenkilöryhmä organisoitaneen samaan tapaan kuin  VIRTA-projektin hyvin toiminut yhteyshenkilöryhmä, eli järjestetään säännölliset acp-kokoukset edistymisestä ja ratkotaan ongelmia yhdessä. Ehdotuksia ja toiveita ryhmän toiminnasta voi lähettää s-postitse opi (at) csc.fi.
   • Kohtanen varmisti, että asia tuotiin Synergiaryhmälle tiedoksi eli ryhmä ei ole Synergiaryhmän alainen. Raatikainen vastasi myöntävästi.
   • Kohtanen kysyi, mikä on OPH:n rooli, vetääkö OPH toimintaa. Merikko kertoi, että Raatikainen CSC:ltä vetää ryhmää, ja toimitaan OPH:n kanssa tiivissä yhteistyössä.
 7. Ajankohtaista alaryhmistä
  1. Integraatioryhmä (Ossi Raatikainen)
   • Raatikainen kertoi, että integraatioryhmällä on tänään klo 12 etäkokous, jossa asialistalla mm. norjalaisen Uninettin WebAppPark -arkkitehtuurin esittely Jyväskylän yliopiston pitämänä. Raatikainen oli ollut yhteydessä Norjaan, ja Uninett oli kiinnostunut tekemään yhteistyötä asian tiimoilta suomalaisten kanssa. Alustavasti on kaavailtu, että norjalaiset pitävät aiheesta esittelyn syksyllä. Etäkokouksen asialistalla ovat myös OPI-ohjausryhmän toimeksiannot Integraatioryhmälle tietosuojaan ja turvaan, korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon auditointiin, EDEN-kehitysympäristön käyttämiseen ja jatkokehittämiseen, tietomallin implementaatioihin toteutuksen näkökulmasta javiitearkkitehtuurin teknisluontoisiin kysymyksiin liittyen.
   • Mäkinen kysyi, onko tarkoitus järjestää Arkki-leiri II ja minkälaisen yhteyden CSC näkee EDEN-kehitysympäristön, OHA-kirjaston ja ekosysteemiajattelun välillä.
    • Raatikainen totesi, että codecampit voi mieltää eräänlaisina teknologia- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuritasojen arkki-leireinä, joissa käsitellään useamman korkeakoulun toimiin liittyviä ajankohtaisia haasteita ja ratkotaan kädet savessa ongelmia. CodeCampeihin liittyvän kehityskyselyn tulokset on lähetetty Synergiaryhmälle tiedoksi s-postitse, ja toiveita codecampeihin liittyen voi lähettää Raatikaiselle tai pj Frimanille.
    • Raatikainen kertoi, että EDEN tarjoaa kehitystyökaluja ja -ympäristön projektien tarpeisiin tekniseltä näkökulmalta (versionhallintaa, virtuaalipalvelimia), kun taas muut eivät liity suoraan tekniikkaan.
     • Uolia täydensi, että kumpikin ovat projektien tukipalveluita, mutta asettuvat projektien elinkaaren eri vaiheisiin. EDEN-kokonaisuus on työalusta erityisesti hajautetuille ryhmille, se on toimittajariippumaton ja sen työvälineet on integroitu. OHA-kirjasto puolestaan on suunniteltu palvelemaan projekteja määrittely- ja suunnitteluvaiheessa ja tarjoamaan läpinäkyvyyden eri projekteissa tehtyyn työhön. Kirjastoon tullaan keräämään vaatimusmäärittelyjä, käyttäjätarinoita, käyttötapauksia yms., jotta projektit voivat hyödyntää muissa jo tehtyä työtä. Ajatuksena siis näin välttää päällekkäistä työtä ja lisätä yhteistyötä ja yhteentoimivuutta. CSC:llä Haapala ja Lotz alkavat työstää OHA-kirjastoa syksyllä. Haasteena on tuottaa kirjastosta riittävän yksinkertainen, jotta sinne saadaan määrityksiä ja toisaalta riittävän yksityiskohtainen, jotta se pysyy käytettävänä.
  2. Ekosysteemiryhmä (Paula Merikko)
   • Ekosysteemiryhmä on saanut valmiiksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyvien koodistojen selitetekstit.
   • Mäkinen kysyi miten koodistojen kehityksessä tulee valtakunnallinen näkökulma mukaan. Merikko totesi, että OPI-koordinaatio toimii solmukohtana, eli on mukana tärkeimmissä ryhmissä ja välittää tietoja ja määrityksiä niiden välillä mm. nyt korkeakoulujen tietovarannon, korkeakoulujen tietomallin ja OKSA-sanaston välillä. Mäkinen toivoi, että tämä yhteys saataisiin paremmin näkyviin ja Merikko lupasi kehittää viestintää tähän suuntaan.
 8. Korkeakoulujen tietomalli ja yhteentoimivuuden määritykset(Paula Merikko)
  1. Toimintamalli korkeakoulujen tietomallin hallintaan -dokumentti on hyväksytty KOKOA-koordinaatioryhmässä 21.5. ja toimitetaan Synergiaryhmälle.
   • Kohtanen kuinka hyvin Synergiaryhmän lausunto huomioitiin. Merikko kertoi, että mm. RACI-malli on huomioitu, ja OPI-koordinaatio jatkaa mallin kehittämistä lausuntoon nojaten yhteistyössä CSC:n muiden toimijoiden kanssa.
  2. Katsaus Opetus- ja koulutussanastotyöhön (OKSA)
   • Merikko kertoi sanastotyön olevan yksi osa kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuritasoa, jolla tähdätään tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen ja yhteismitallisuuteen, eli tiedot liikkuvat järjestelmien välillä samanmuotoisena eikä niiden merkitys muutu. Opetus- ja koulutussanasto OKSA:a tehdään tähän periaatteeseen nojaten yhteistyönä koulutussektorien välillä yhteisesti sovittujen käsitteiden ja niiden määritelmien saavuttamiseksi. OPI:sta kuukausittain kokoontuvassa sanastoryhmässä ovat mukana Totti Tuhkanen ja Paula Merikko. Sanasto on edelleen luonnos-statuksella, ja se sisältää yli 600 käsitettä. Osa sanastosta on yhteisen sopimisen varassa, osa perustuu standardeihin tai tilastoinnissa käytettäviin määritelmiin. Sanastoon nostettaville käsitteille sovitaan yhteiset suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset termit ja suomenkieliset määritelmät. Termeillä voi olla myös synonyymejä.
   • Alkukevään aikana OKSA:an on lisätty mm. korkeakoulujen tietomallin ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käsitteitä. Toukokuussa sanastoryhmä käsitteli tilastokäsitteitä, ja odottamaan jäivät arviointikäsitekokonaisuus sekä joukko muita keskeneräisiä käsitteitä. Kesäkuussa hyväksyttäneen korkeakoulujen tietomallin ja tietovarannon käsitteiden pohjalta ehdotus ilmoittautumiskäsitteistä.
   • OKSA liittyy JHS175suositukseen julkisen hallinnon sanastotyöstä. JHS-ydinsanastoryhmä on ollut tyytyväinen systemaattisesti edenneeseen OKSA-työhön. OKSA-sanastosta on juuri nostettu JHS175-prosessiin muutamia käsitteitä, joiden kommentointiaika on meneillään huomiseen asti.
   • Viimeisin sanastoluonnoksen versio on luettavissa OPH:n Confluence-sivulla.
 9. Opiskelun ja opetuksen alueen kehitysprojektien tilannekatsaus
  1. Projektit; tilannekatsaukset
   • Lindstedt esitteli TIPTOP:n tilannekatsauksen. Projekti on ollut käynnissä 1,5v ja sitä on noin puoli vuotta jäljellä.
   • Pääpalvelut: HOPS:n käyttäjätarinat, prosessit ja käyttöliittymäkuvat ovat viimeistelyssä ja HOPS:n koodaustyö on käynnissä. AHOT on aloitettu keväällä tekemällä prosessikuvauksia ja käyttöliittymäkuvia, koodaustyö käynnistyy syksyllä.
   • Määrittelypuoli on siis jo pitkällä ja käyttöliittymäkuviin ollaan tyytyväisiä (ks. portaalin visiointia). Kevään aikana on mietitty, mitä projektin ja referenssitoteutuksen jälkeen tehdään. Keskustelu jatkuu syksyllä, Peppi, OTM ja VIRTA-AHOT-jatkokehitysaihio realistisimpina vaihtoehtoina. Seuraava isompi askel on elokuun release 0.3, jota suunniteltiin demottavaksi Synergiaryhmälle syksyllä.
   • Projekti on vieraillut keväällä TIPTOP-korkeakouluissa mm. keräämässä palautetta siitä, miten ohjaajat ja oppijat näkevät palvelut.
   • Projektin haasteena on resurssitilanne; palvelupäällikkö Stigell vaihtaa työpaikkaa ja vaihtuvuutta on ollut myös kehittäjien joukossa.
  1. Korkeakoulukortit
   • Merikko muistutti korkeakoulukorttien päivittämisestä.
 10. Muut asiat
  • Ei muita asioita.
 11. Ilmoitusasiat
  • RAKETTI-hankkeen tulosseminaari järjestetään perjantaina 30.8.2013. Seminaari järjestetään kahtena vaihtoehtoisena ohjelmapolkuna; tutkimushallinnon polku sekä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen polku. Ohjelmapolkuihin on myös mahdollista osallistua etänä. Ilmoittautuminen 5.8. mennessä.
  • OPI-koordinaatio on kesälomalla 7.-23.6.2013. Kiireellisissä asioissa ota yhteys palveluosoitteeseen opi (at) csc.fi. 
 12. Seuraavat kokoukset
  1. Syksyn 2013 työpajojen ja ACP-kokousten aikataulustasopiminen
   1. Koostetta syksyn tapahtumista voivat kaikki täydentää.
   2. Syksyn kokous- ja työpaja-aikatauluksi sovittiin
    • syyskuu: etäkokous 18.9. klo 9-11
    • lokakuu: työpaja 16.-17.10.
    • marraskuu: etäkokous 12.11. klo 9-11
    • joulukuu: työpaja 3.-4.12 ja etäkokous 18.12. klo 13-15
   3. Käsiteltävät teemat:  aihe-ehdotukset
 13.  Kokouksen päätös
  1. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00.
 • No labels