Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä

 • Torstaina 3.11.2016 kello 12-15
 • Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Jäsenet

 • Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Kaisu Piiroinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jukka Kohtanen, palvelupäällikkö, Vaasan yliopisto, ESTE, sijaisena Sari Pulkkinen, Tampereen yliopisto
 • Hannele Husa, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto
 • Tarja Gustafsson, tietopalvelupäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu, ESTE, sijaisena Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Aija Kaitera, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Anne Kärki, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Ari Leppälahti, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus
 • Niina Jurva, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen Ylioppilaskuntien liitto
 • Anssi Mälkki, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia, ESTE
 • Paula Merikko, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Asiantuntijat

 • Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hannu Karhunen, Tilastokeskus
 • Valtteri Valkonen, Tilastokeskus
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Hanna-Mari Puuska, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Päätöslista LUONNOS

4. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto tutkimusaineistona: yleisvaltuutus ohjausryhmälle tutkimuslupien myöntämiseksi sekä tutkimusaineiston etäkäytön mahdollistaminen

 • (77): Valmistellaan VIRTA-tietojen FIONA-ympäristöön siirron osalta tiedonluovutuspyyntö korkeakouluille sekä aineistoon siirtoon liittyvät tekniset ja sisällölliset yksityiskohdat.
 • (78): Valmistellaan tiedonluovutuslupaprosessi yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa niin, että TK vastaanottaa tutkimuslupapyynnöt ja korkeakoulut tekevät rekisterinpitäjinä luovutuspäätökset.
 • (79): Selvitetään, onko korkeakoulujen mahdollista myöntää yleislupa tiedonluovutuksessa tutkimuskäyttöön FIONA-etäkäyttöympäristössä.

5. VIRTA-opintotietopalvelun asiat

5.A) Yhteisen tietoarkkitehtuurin omakustanteisen laajentamisen vaatimien muutosten hyväksyntä VIRTA-hallintamalliin

 • (80): Ohjausryhmä hyväksyi VIRTA-hallintamallin version 1.1.

5.B) Opintotietojen pitkäaikaissäilytys

 • (81): Määritellään yhteistyössä korkeakoulujen arkistovastaavien kanssa, mitkä osat VIRTA-opintotietopalvelun tietosisällöstä pitkäaikaissäilytetään ja toteutetaan tähän tekninen ratkaisu.

7. Ehdotus korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkosta ohjausryhmän asettamiskauden päättyessä 31.12.2016

 • (82): Selvitetään, onko ICT-ohjausyhteistyön kommentointikierros ARENE:n ja UNIFI:n suuntaan aikataulullisesti mahdollinen ja edetään sen mukaisesti.

 

Keskustelumuistio LUONNOS

https://confluence.csc.fi/download/attachments/62048614/2016_12_15_Liite_1_Muistio_Korkeakoulujen_valtakunnallisen_tietovarannon_ja_OKMn_tiedonkeruiden_ohjausryhma_2016_11_03.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

3. Suorien tiedonkeruiden tilannekatsaus

Jukka Haapamäki esittelee (liite 2).

4. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto tutkimusaineistona: yleisvaltuutus ohjausryhmälle tutkimuslupien myöntämiseksi sekä tutkimusaineiston etäkäytön mahdollistaminen

Hanna-Mari Puuska ja Helena Majamäki esittelevät (liite 3).

5. VIRTA-opintotietopalvelun asiat

5.A) Yhteisen tietoarkkitehtuurin omakustanteisen laajentamisen vaatimien muutosten hyväksyntä VIRTA-hallintamalliin

Helena Majamäki esittelee (liite 4).

5.B) Opintotietojen pitkäaikaissäilytys

Helena Majamäki esittelee (liite 5).

5.C) VIRTA-opintotietopalvelun tilannekatsaus

Helena Majamäki esittelee (liite 6).

6. VIRTA-julkaisutietopalvelun asiat

A) VIRTA-julkaisutietopalvelun tilannekatsaus

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 7).

B) Tutkimustietovaranto-esittely

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 8).

7. Ehdotus korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkosta ohjausryhmän asettamiskauden päättyessä 31.12.2016

Jukka Haapamäki esittelee (liite 9).

8. Tilannekatsaus hallituksen esityksen valmisteluun laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä: vaikutukset korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon

Jukka Haapamäki ja Ilmari Hyvönen esittelevät.

9. Muut esille tulevat asiat

10. Tiedoksi

11. Kokouksen päättäminen

 • No labels