Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Torstaina 11.5.2017 kello 12-15
 • Kokoushuone Väinämöinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto ESTE
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätöslista

2. Kokouskäytännöt

 • (1): Ryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
 • (2): Kukin ohjausryhmän jäsen nimeää varahenkilönsä ryhmän sihteerille Jonna Korhoselle. Myös varahenkilöt lisätään ryhmän postituslistaan.

8. Ohjausryhmän toimintasuunnitelma


 • (3): Syksylle järjestetään kokoukset syys-, loka- ja joukuukuussa. Kukin kokous kestä 3 tuntia. Tutkitaan mahdollisuutta yhdistää yksi kokous KOTA-seminaariin. Ohjasryhmän sihteeri kartoittaa mahdollisia kokouspäivämääriä jäsenten kesken.

9. Muut esille tulevat asiat

 • (4): Käydään uudet viranomaisintegraatiot läpi suhteessa KOSKI-palveluun ja sen tilannekuvaan.
 • (5): Käydään läpi  myös lukukausimaksujen seurantaryhmän toiminta.
 • (6): Käydään läpi asuntosäätiöiden VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntämisintressi tarkemman esityksen perusteella.

Kokousmuistio

Oppijan_tietovirtojen_ja_VIRTA-opintotietopalvelun_ohjausryhman_kokousmuistio 2017_05_11.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Kokouskäytännöt

Haapamäki esittelee.

3. Esittelykierros

4. Yhteistyökumppaneiden esittely

Korhonen, Haapamäki ja Väistö esittelevät (liite 1).

5. Ohjausryhmän tehtävät

Haapamäki esittelee (liite 2).

6.  Virta-opintotietopalvelu ja hallintamalli

Majamäki esittelee (liite 3).

7. Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Majamäki ja Korhonen esittelevät (liite 4).

8. Ohjausryhmän toimintasuunnitelma

Haapamäki esittelee.

9. Muut esille tulevat asiat

10. Tiedoksi

11. Kokouksen päättäminen

 • No labels