Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 2/2019

 • Torstaina 13.6.2019 kello 12-15
  Kokoushuone Kultakabinetti, Meritullinkatu 10


Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu ESTE sijaisena Hannele Husa ESTE
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu 
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu ESTE tilalla Tarja Kalliomäki-Linnas, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE Laila Puranen
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto 
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus ESTE tilalla Jukka Jalolahti
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena

  Eeva Polvi, kehityspäällkkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE sijaisena Mari PIhamaa, projektipäällikkö, Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

Päätösasialista (luonnos)

3. Katsaus VIRTA-intregraatioihin
(54) CSC ja OPH yhdessä valmistelevat tilannekuvan ja etenemissuunnitelman rajapinnoista ja tietopoiminnoista, joissa käytetään VIRTA-tietoaineistoja. Laaditaan kokonaissuunnitelma integraatioiden ja tietopoimintojen siirtämisestä KOSKI-palveluun ja palvelukohtaisia huomioita sisällöllisesti, teknisesti ja aikataulumielessä. Huomioidaan tarpeet priorisoinneille.

4. KOSKI-lain muutokset ja VIRTA-opintotietopalvelun hallintamalli
(55) CSC valmistelee ehdotuksen siitä, miten VIRTA-palvelun hallintamalli päivitetään vastaamaan nyky/tavoitetilaa. Seurataan työtä ohjausryhmässä ja yhteyshenkilökokouksissa. Kytketään sidosryhmät, etenkin korkeakoulut ja OPH tärkeänä kontaktipintana. Katselmoidaan ehdotus päivitysprosessista ja sisällöstä syksyn kokouksessa. Huomioidaan tässä julkaisutietopalveluun liittyvät osiot sekä Koski-hallintamallin aihio.

6 Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden VIRTA-laskenta
(56) Päätettiin laskentaperiaatteista ehdotuksen mukaisesti. CSC sopii OKM:n kanssa prosessin asetuksen täydentämiseksi tilanteessa jossa tutkintoja tulee sellaisista tutkintonimikkeistä joita ei ole mainittu rahoitusmalliasetuksissa.


Keskustelumuistio (luonnos)

Asialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee


3. Katsaus VIRTA-intregraatioihin (liite 2)

Majamäki esittelee

  • Tilannekuva korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon hyödyntämisestä: suorat VIRTA-integraatiot, tietopoiminnat sekä tietojen käyttö KOSKI-palvelun kautta.


4. KOSKI-lain muutokset ja VIRTA-opintotietopalvelun hallintamalli

Haapamäki ja Kohtanen esittelevät LIITE 3 ja LITE 3 B

 • Lähetekeskustelu hallintamallin päivitystarpeisiin KOSKI-lain muutosten pohjalta.


5 VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöjen laajentamisen roadmap (liite 4)

Majamäki esittelee


6 Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden VIRTA-laskenta (liite 5)

Majamäki esittelee

 • Poiminnan keskeiset linjaukset, esitys VIRTA-laskennan määrittelyiksi ja huomioita korkeakoulujen tuottamasta tiedosta.


7 Tiedoksi

 • Tiedonhallintalain tilannekatsaus LIITE 6 (Kohtanen esittelee)
 • VIRTA-tietojen yhdisteleminen käsittelyssä 2.4. OPTIETORin kokouksessa: jatkotoimet (Kohtanen esittelee)
 • VIRTAan linkittyvät kehittämisideat Ideapankissa
  • Tutkinto- ja suoritustietojen varmentamisen kehittäminen kansallisista rekistereistä - CSCideapankki 56

  • Valviran valvomien ammatinharjoittamisluvan edellyttämien tutkintotietojen automaattinen tarkistus - CSCIdeapankki 57

 • VIRTA/ajankohtaiset Liite 7 (Majamäki esittelee)
 • Koodistoihin liittyvät kysymykset (Majamäki esittelee)


8 Muut asiat

 • EMREX-Puro selvitys LIITE (Kohtanen)
 • Terveiset kevätseminaarista Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö – Miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat visiota 2030? (Majamäki) LIITE
 • KOTA-seminaari 27.-28.8.2019 Lahdessa


9 Seuraava kokous


10 Kokouksen päättäminen

 • No labels