Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirrat korkeakouluissa, korkeakouluista ja korkeakouluun

Korkeakoulujen digitalisoituvaa opiskelua ja opetusta koskevien oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuurin ja kehittämispolun luominen ja toteuttaminen vie korkeakoulukenttää kohti kokonaisuutta, jossa tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja tieto yhteismitallista.Tavoitteena on sujuvoittaa organisaatiorajat ylittäviä tietovirtoja ml. viranomaistietovirrat, mikä tarkoittaa mm. tietovarantojen, kuten Väestötietojärjestelmän ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun laajempaa hyödyntämistä.

Oppijan tietovirrat

Lisätietoa:

Liitteet

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 2015_06_30_Oppijan_tietovirrat.pptx Nov 11, 2015 by kaunisva@csc.fi
PNG File 2015_06_30_Oppijan_tietovirrat.png Nov 11, 2015 by kaunisva@csc.fi
PNG File Kuva_oppijan tietovirrat_1_27_2016.PNG Jan 27, 2016 by hmajamak@csc.fi
JPEG File Tietovirrat_5_10.JPG May 11, 2016 by hmajamak@csc.fi
PNG File Tietovirtakuva_0401.PNG May 11, 2016 by hmajamak@csc.fi
JPEG File Oppijan tietovirrat_5_10_2016.jpg May 11, 2016 by hmajamak@csc.fi
JPEG File 2016_05_12_Oppijan_tietovirrat.jpg May 12, 2016 by mklemola@csc.fi
JPEG File Oppijantietovirrat_11_24_2016.JPG Nov 24, 2016 by hmajamak@csc.fi

  • No labels