Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: Ma 23.10.2017 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto ESTE
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ESTE
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Asiantuntija Anne Sunikka, Aalto-yliopisto ESTE, varajäsen Leena Huiku, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö ESTE
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat:

Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC

Päätöslista

 • 3 Lähdetietovarantojen tilannekatsaukset
  • (1) Päätettiin, että seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa esitellään Tutkimus-PAS-kokonaisuutta
 • 4 VIRTA-julkaisutietopalvelun laajentaminen taidealan julkaisuihin
  • (1) Päätettiin, että ehdotetut elementit lisätään VIRTA-julkaisupalveluun.
 • 6 Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa
  • (1) Päätettiin seurata, mitä muut vastaavat palvelut tekevät ja kerätä havainnot hankkeen wikisivuille.
 • 8 THL:n Isaacus -osahanke Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
  • (1) Päätettiin, että asia otetaan keväällä uudestaan esille ja silloin katsotaan kytköksiä tutkimustietovarantoon.

Muistio

Kokousmuistio 23.10.2017


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen (Liite 1, Jukka Haapamäki)
 3. Lähdetietovarantojen tilannekatsaukset (Liite 2, Hanna-Mari Puuska)
 4. VIRTA-julkaisutietopalvelun laajentaminen taidealan julkaisuihin (Liite 3, Hanna-Mari Puuska)
 5. ORCID-tilannekatsaus (Liite 4, Hanna-Mari Puuska)
 6. Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa (Liite 5, ppt-esitys, Leena Jukka)
 7. Tietovirtakuvaukset (Liite 6a ja Liite 6b, Hanna-Mari Puuska)
 8. THL:n Isaacus -osahanke Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä (Liite 7, Minna Liikala)
 9. Tiedoksi
  1. Seminaari 30.10.2017 klo 9-12 Jukolassa
 10. Muita asioita
 11. Seuraava kokous
  1. Ma 4.12.2017 klo 12-15 Väinämöinen
 • No labels