Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka: Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki

Aika: 30.10.2017 klo 13-15

Osallistujat:

 • Tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Vararehtori Kaisa Miettinen, Jyväskylän yliopisto
 • Rehtori Petri Raivo, Karelia-ammattikorkeakoulu, ARENE-edustaja
 • Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto, FUCIO-edustaja
 • IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, AAPA-edustaja
 • Tietoasiantuntija Aija Kaitera, Helsingin yliopisto, TUHA-verkoston edustaja
 • Kirjaston johtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto, Kirjastojen neuvoston edustaja ESTE, vahahenkilö kirjastonjohtaja Ulla Nygren, Turun yliopisto ESTE
 • Kehittämispäällikkö Riitta Meretoja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia
 • Rahoitusjohtaja Jari Toivo, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ESTE
 • Pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos ESTE varahenkilö LYNET-pääsihteeri Sanna Marttinen, LUKE
 • Neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali-ja terveysministeriö
 • Pääsuunnittelija Kai Husso, työ-ja elinkeinoministeriö ESTE
 • Professori Pekka Appelqvist, Puolustusministeriö ESTE
 • Professori Virpi Tuunainen, Aalto yliopisto, Professoriliiton edustaja
 • Informaatikko Maija Paavolainen, Helsingin yliopisto
 • Toimitusjohtaja Päivi Tikka, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
 • Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
 • Professori Anne Mäntynen, Jyväskylän yliopisto, Tiedekustantajien edustaja
 • Puheenjohtaja Keijo Hämäläinen, Tieteellisten seurain valtuuskunta ESTE
 • Johtaja Antti Mäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki, opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailija

 • Vanhempi myyntikoordinaattori Leena Jukka, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus ESTE

Päätöslista

3. Tilannekatsaus

(1) Tietovarantoa koskevia käyttötapauksia tarkennetaan ja konkretisoidaan.

4. Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa

(2) Tutkimustietovarannon ohjausryhmässä seurataan myös muiden maiden lainsäädäntökehitystä.

(3) Tutkimustietovarantoasioissa tehdään yhteistyötä korkeakoulujen tietosuojavastaavien verkoston kanssa

6. Tutkimustietovarannon portaalin kehittäminen: benchmarking

(4) Tutkimustietovarnnon portaalin vaatimusmäärittelyitä ja arkkitehtuuria käsitellään ohjaus- ja johtoryhmissä

9. Seuraavat kokoukset

(5) Ensi vuonna järjestetään kolme johtoryhmän kokousta.

Kokousmuistio

Johtoryhmän kokous 30-10-2017 pöytäkirja

Asialista

 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Liite 1)
 3. Tilannekatsaus (Liite 2, Hanna-Mari Puuska)
 4. Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa (Liite 3, selvitys, Leena Jukka)
 5. OKM:n tiedonkeruu ja tietojen käyttö, Tiede-Vipunen (Liite 4, Jukka Haapamäki)
 6. Tutkimustietovarannon portaalin kehittäminen: benchmarking (Liite 5, Hanna-Mari Puuska)
 7. Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma (Liite 6, Anu Nuutinen)
 8. Muut asiat
 9. Seuraavat kokoukset
 10. Kokouksen päättäminen
 • No labels