Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) on tarkoitettu kaikkien koulutusasteiden opetus- ja koulutushenkilöstön sekä oppijoiden käyttöön. Sen käyttö on koulutusorganisaatioille ja käyttäjille maksuton eikä sen käyttööotto vaadi erityisiä toimenpiteitä. Kirjaston käyttöönottoa omassa koulutusorganisaatiossa voi kuitenkin edistää kertomalla Avointen oppimateriaalien kirjaston tarjoamasta mahdollisuudesta ja opastamalla avointen oppimateriaalien tekoon. Lisäksi koulutusorganisaatiot voivat ottaa käyttöön rajapintamme ja sallia aoe.fi-upotukset oppimisalustoissaan, mikäli haluaa integroida Avointen oppimateriaalien kirjaston omiin oppimisympäristöihin.  Olemme tälle sivulle koonneet ohjeistuksia ja yleisimpiä kysymyksiä koulutusorgansiaatio-näkökulmasta.


Perustietojen tarjoaminen Avointen oppimateriaalien kirjastosta ja avoimista oppimateriaalista

Avointen oppimateriaalien kirjasto on paikka avointen oppimateriaalien jakamiseen sekä niiden löytämiseen. Kaikki kirjastossa olevat oppimateriaalit ovat käytettävissä ilman kirjautumista tai muita rajoitteita. Kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja voi käyttää kirjaston sivuilta, ladata omalle koneelleen (linkki-muotoisia oppimateriaaleja lukuunottamatta) tai upottaa oppimisalustoihin. Lisäksi kirjaston oppimateriaalit ovat käytettävissä Finna-palvelun kautta. Finnan rajapintojen kautta koulutusorganisaatio voi haravoida omiin palveluihinsa  avoimia oppimateriaaleja, avointa tutkimusta ja avoimia kulttuuriperintöaineistoja.

Avointen oppimateriaalien tallentaminen palveluun on mahdollista kaikille käyttöehdot hyväksyneille henkilöille. Kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi-, Haka tai MpassID-tunnuksilla. Jakamisen aloittamiseen ei tarvita erillisiä prosesseja, vaan riittää että kirjautuu sisään ja hyväksyy käyttöehdot.

Kirjaston esittelyvideosta saat tarkemmin tietoa. Esittelyvideo on lisensoitu CC BY-ND -lisenssillä ja sitä saa vapaasti käyttää ja levittää kaikissa tilanteissa: 

Kirjasto tarjoaa myös fyysisiä esitteitä, joita voi halutessaan tulostaa oman organisaation käyttöön:

Lisäksi tiedotuspohjasta (vuodelta 2021) saat perustiedot käyttöösi ja voit muokata sen oman organisaation tiedotukseen sopivaksi:

Kirjastolla on tarjota myös CC BY -lisensoituja diaesityksiä kirjastosta kertomiseen. Löydät ne tästä suomeksi ja englanniksi.

Kirjasto on suunniteltu siten, että oppimateriaalien jakaminen ja niiden käyttäminen on mahdollisimman suoraviivaista ja ymmärrettävää. Matalan kynnyksen lähestymisellä haluamme kannustaa oman osaamisen jakamiseen. Ymmärrettävästi avaamiseen liittyy paljon erilaisia kysymyksiä ja myös itse palvelun käyttöön kaivataan ohjeistusta. Löydät ohjeet Avointen oppimateriaalien kirjastoon upotettavassa muodossa täältä. Lisäksi ohjeistamme avointen oppimateriaalien tekemiseen liittyvissä kysymyksissä Lisätietoa-sivullamme. Avoimesta julkaisusta ja tekijänoikeuksista kiinnostuneille suosittelemme myös Tarmo Toikkasen Tekijänoikeudet opetuksessa -oppimateriaalia.


Yleisiä kysymyksiä

Voinko näyttää Avointen oppimateriaalien kirjaston materiaaleja organisaationi oppimisympäristöissä?

Mikäli organisaatiosi haluaa näyttää Avointen oppimateriaalien kirjaston kaikkia oppimateriaaleja automaattisesti eri näkymissään, on mahdollista hyödyntää Finnan avointa rajapintaa. Rajapinnan kautta saat sekä avointen oppimateriaalien että muiden avointen aineistojen tietoja.  Lisätietoa rajapinnasta täältä.

Oppimateriaaleja voi myös opettajat ja oppijat tuoda oppimisympäristöihin linkittämällä, upottamalla tai lataamalla ja tallentamalla oppimateriaalin tiedostot. Jokaisella kirjastossa olevalla oppimateriaalilla on oma upotuslinkki. Sallimalla aoe.fi-osoitteen upotuksen koulutusorganisaatiosi oppimisympäristöissä, opettajat, oppijat ja muut käyttäjät voivat käyttää kirjastossa olevia oppimateriaaleja oppimisalustasta käsin aoe:sta upotettuna oppimisalustan eri näkymissä. 

Miten organisaationi voi tuoda oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien kirjastoon?

Avointen oppimateriaalien jakaminen Avointen oppimateriaalien kirjastoon tapahtuu pääasiassa kirjautumalla henkilökohtaisella Suomi.fi-, Haka- tai MpassID-tunnuksella palveluun ja tallentamalla materiaali tai materiaalit Omat oppimateriaalit -näkymän kautta. Jokaisella käyttäjällä voi olla useita oppimateriaaleja. Ohjeita tallennusprosessiin löytyy lisätietoa-sivuiltamme ja yleisistä ohjeistamme.

Kaikkien Avointen oppimateriaalien kirjastossa näytettävien oppimateriaalien tulee olla avoimesti Creative Commons -lisenssillä lisensoituja ja organisaation on sitouduttava palvelun tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin.

Mikäli sinä tai organisaatiosi olette kiinnostuneita rajapintayhteistyöstä tai muista vaihtoehdoista, otattehan yhteyttä aoe@oph.fi niin voimme sopia yhteistyön toteuttamisesta.

Mistä voin luoda koulutusorganisaatiolleni tilin Avointen oppimateriaalien kirjastoon?

Avointen oppimateriaalien kirjastoon ei voi luoda organisaatiotiliä eikä organisaatio voi hallinnoida esim. oman organisaationsa Haka-käyttäjiä palvelussa. Kirjastoa käytetään henkilökohtaisella tunnistautumisella. 

Miten voin nähdä koulutusorganisaatiooni kuuluvien henkilöiden tekemiä oppimateriaaleja? Miten voin tuoda esille koulutusorganisaatiossani tehtäviä oppimateriaaleja?

Voit etsiä koulutusorganisaatioosi affilioituneiden henkilöiden oppimateriaaleja hakemalla tietyllä asiasanalla tai klikkamalla hakunäppäintä ilman rajausta ja rajaamalla tästä näkymästä oppimateriaalit organisaatio-tiedon mukaan. Huomaathan että affiliaatiot ovat itse ilmoitettuja eivätkä kaikki tekijät ole niitä lisänneet. Finnan puolella tehtyjä hakuja voi myös jakaa sellaisenaan.

Kokoelma-ominaisuuden avulla voit luoda näkymiä, johon voit valita esimerkiksi koulutusorganisaatioosi kuuluvien henkilöiden tekemiä oppimateriaaleja. Yhdessä kokoelmassa voi olla niin monta oppimateriaalia kuin haluat ja voit myös lisätä kokoelmaa jäsentäviä otsikoita ja tekstipätkiä oppimateriaalien väliin. Julkaisemalla kokoelman muiden käyttöön teet siitä jaettavan ja haettavan kaikille Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttäjille. 

Millainen metatietomalli Avointen oppimateriaalien kirjastossa on?

Avointen oppimateriaalien kirjasto käyttää kansainvälisesti yhteensopivaa LRMI-pohjaista metatietomallia, joka on tarkoitettu oppimateriaalien laadukkaan löytämisen edistämiseen. Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen aikana metatietomalli profiloitiin Suomen koulutuskentän tarpeisiin yhdessä sidosryhmien kanssa. Metatietomallia kehitetään edelleen ja metatietomallin viimeisin dokumentaatio löytyy täältä. Metatitietomalli ja sen hyödyntämät sanastot ovat avoimesti käytettäviä kaikenlaisten oppimateriaalien metatiedottamiseen.  • No labels