Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnallisessa palvelussa


KOSKI-palvelu on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen Opetuksen ja koulutuksen tietovaranto sekä erillisten kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoava luovutuspalvelu. KOSKI-palvelu on perustettu 1.1.2018 kun Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) astui voimaan.

KOSKI-palvelun sisältämän Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetaan tiedot perusasteen ja toisen asteen oppijoiden, 1.8.2021 alkaen kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksissa oppivelvollisuuttaan suorittavien sekä 1.2.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA) koulutuksessa opiskeluoikeuksista ja todennetusta osaamisesta (opintosuoritukset, tutkintotiedot) sekä valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat tiedot. Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät yhdessä Opetushallituksen kanssa ja tiedot kerättään suoraan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä niiden opintohallinnon järjestelmistä rajapintojen kautta.

KOSKI-palvelu koostaa lisäksi luovutuspalvelun ominaisuudessa todennetun osaamisen yhteen eri tietovarannoista ja rekistereistä, jolloin muodostuu Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (Koski). Luovutuspalvelun kautta on mahdollista luovuttaa tietoja Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon lisäksi Ylioppilastutkintorekisteristä, valtakunnallisesta korkeakoulujen tietovarannosta Virrasta sekä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä.

Koski-palvelu helpottaa ja sujuvoittaa asiointia sekä vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Lisäksi suoritustiedot ovat pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti kansalaisen saatavilla. Luovutuspalvelusta voidaan jakaa tietoja luotettavasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaistoimijoille (esimerkiksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, kunnat, OKM, OPH, KELA, Eläketurvakeskus, TE-hallinto, Kansallinen arviointikeskus KARVI, VM, Valvira ja Tilastokeskus).

Luovutuspalvelun tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opintojen ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, työnhaussa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa, koulutuksen rahoituksen laskennassa, koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa ja koulutuksen arvioinnissa.


Kansalaisen opintosuoritukset palvelu osana Oma Opintopolku -palvelua

Oma Opintopolku palvelun Omat opintosuoritukset-osio antaa oppijalle pääsyn nähdä eri valtakunnallisista rekistereistä löytyvät opinto-oikeutensa ja opintosuorituksensa. Kansalainen voi lisäksi jakaa näkymän omiin suoritustietoihinsa linkin avulla sekä raportoida omissa tiedoissaan olevasta virheestä suoraan rekisterinpitäjälle (oppilaitokselle).

Palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

  • vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten suoritukset ja opiskeluoikeudet
  • vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
  • korkeakoulusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin (voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia)
  • 1.8.2021 alkaen vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutuksista
  • 1.8.2021 alkaen ne vapaatavoitteiset vapaan sivistystyön koulutukset, joiden järjestäjä on päättänyt ottaa KOSKI-palveluun tallentamisen käyttöön ja henkilö on antanut suostumuksensa koulutuksen tietojen tallentamisesta valtakunnalliseen opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon.

Palvelun käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelusta ei voi jakaa salaista tietoa, sillä opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Oma Opintopolku -palvelun osoite: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Avoimuus
  • No labels