Asiakastestauksen aloittamisen edellytykset

 • Testaaminen tapahtuu testiympäristössä suomeksi ja ruotsiksi (ludos.testiopintopolku.fi)
 • Käyttöoikeus on kunnossa, jotta voidaan antaa testitunnukset testiympäristöön
 • OPH on testannut samat toiminnot, joita pyydetään asiakastestaamaan
 • Henkilökohtainen yhteydenotto mahdollisiin testaajiin
 • Täytyy saada kattavasti erilaisia testaajia: koulun koko ja sijainti, koulun opetuskieli, opetettava aine, kokemus opettajana, digikokemus, naisia miehiä, nuoria vanhoja...
 • Tunnukset saadaan kaikki meistä tehtyä, kunhan opetusneuvoksilla ylläpitäjän oikeudet ja prosessi selvä tunnarien luontiin.
 • On saatu luotu riittävä määrä testitapauksia, jotka löytyvät wikistä alasivulta, ks. esim. opekäyttäjän testitapaukset
 • Testaajat kokeilevat itsenäisesti järjestelmää, projektitiimi ei osallistu tai havainnoi lainkaan kokeiluprosessia (ei lainkaan ääneenajattelua tai haastattelua)
 • Testaajat raportoivat itsenäisesti kirjallisesti wikiin: laatijat ja opettajat omille sivuilleen.
 • Testaajien ohjeet testaajille on laadittu, ja tieto siitä mistä saa apua jos tulee ongelmia (ohjeet suomeksi ja ruotsiksi)
 • Testaajalle on rajattu mitä hän testaa (suko/lukiodiplomi/puhvi), kaikkien ei tarvitse kaikkea
 • Testaus koskee toiminnallisuuksia, ei käytettävyyttä (käytettävyyshavaintoja voi listata jos tulee esille)

Testausaikataulu

TehtäväSuunniteltu aikatauluToteutus valmis
Testitapaus työpaja11.9. klo 13-14.30
OPH testausvko 38
Testaajien "rekrytointi"vko 39
Testaus ohjeiden laadintavko 39-40 yhteinen viimeistely 6.10. 14-15
Testauksen aloituspalaveri (lyhyt teams)vko 41 testaajien aikataulun mukaan
Testauksen toteutus9.-27.10.2023

Testausvaihe 1: tehtävät

Testausvaihe 2: ohjeet ja todistustukset

Testaajat

Testattava kokonaisuusnimiyhteyshenkilö


 • No labels