Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulevat koulutukset

Webinaari: Valpas-käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksenjärjestäjälle ma 23.8.2021 & ma 6.9.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.
AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

Ma 23.8.2021 klo 12-14

Valpas-käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksenjärjestäjälle. Koulutuksen sisältö ja linkki webinaariin julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Ma 6.9.2021 klo 12-14Valpas-käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksenjärjestäjälle. Koulutuksen sisältö ja linkki webinaariin julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Webinaari: Valpas-käyttökoulutus toisen asteen koulutuksenjärjestäjälle ti 17.8.2021 & pe 3.9.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.
AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

ti 17.8. klo 12-14

Valpas-käyttökoulutus toisen asteen koulutuksenjärjestäjälle. Koulutuksen sisältö ja linkki webinaariin julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

pe 3.9. klo 10-12Valpas-käyttökoulutus toisen asteen koulutuksenjärjestäjälle. Koulutuksen sisältö ja linkki webinaariin julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Webinaari: Valpas-käyttökoulutus asuinkunnan valvovalle virkailijalle ke 11.8.2021 & ke 1.9.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

Ke 11.8.2021 klo 12-14

Valpas-käyttökoulutus kunnan oppivelvollisuuden valvonnasta vastaavalle virkailijalle. Koulutuksen sisältö ja linkki webinaariin julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Ke 1.9.2021 klo 12-14Valpas-käyttökoulutus kunnan oppivelvollisuuden valvonnasta vastaavalle virkailijalle. Koulutuksen sisältö ja linkki webinaariin julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Webinaari: Koulutuksen maksuttomuuteen liittyvien tietojen tarkastelu Valpas-palvelussa sekä koulutuksen maksuttomuuteen liittyvät KOSKI-merkinnät nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksissa 8.6.2021 & 15.6.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams Live- tapahtumana (maksimi osallistujamäärä 10 000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne
Ti 8.6.2021 klo 12-13.30

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä jokaiseen nivelvaiheen ja toisen asteen opiskeluoikeuteen, jossa uuden oppivelvollisuuslain piiriin kuuluva oppija suorittaa oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa koulutusta, tulee KOSKI-tietovarannossa pakolliseksi siirtää/tallentaa tieto siitä, onko koulutus maksutonta. Lisäksi edellä mainittuihin opiskeluoikeuksiin tulee jatkossa siirtää tieto siitä, jos oppijan oikeutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty opiskeluoikeuden aikana tai sen vuoksi. Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelusta (Valpas) voidaan taas jatkossa tarkistaa, onko oppijalla oikeus maksuttomaan koulutukseen sen perusteella, mitä tietoja oppijasta on tallennettu kansallisiin rekistereihin.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten tarkastaa Valpas-palvelusta, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen, ja miten tietoa voi hyödyntää
 • miten tieto siitä, onko koulutus maksutonta, siirretään/tallennetaan oikein KOSKI-tietovarantoon
 • miten tieto siitä, jos oppijan oikeutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty, siirretään/tallennetaan oikein KOSKI-tietovarantoon

Ti 15.6.2021 klo 12-13.30

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä jokaiseen nivelvaiheen ja toisen asteen opiskeluoikeuteen, jossa uuden oppivelvollisuuslain piiriin kuuluva oppija suorittaa oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa koulutusta, tulee KOSKI-tietovarannossa pakolliseksi siirtää/tallentaa tieto siitä, onko koulutus maksutonta. Lisäksi edellä mainittuihin opiskeluoikeuksiin tulee jatkossa siirtää tieto siitä, jos oppijan oikeutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty opiskeluoikeuden aikana tai sen vuoksi. Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelusta (Valpas) voidaan taas jatkossa tarkistaa, onko oppijalla oikeus maksuttomaan koulutukseen sen perusteella, mitä tietoja oppijasta on tallennettu kansallisiin rekistereihin.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten tarkastaa Valpas-palvelusta, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen, ja miten tietoa voi hyödyntää
 • miten tieto siitä, onko koulutus maksutonta, siirretään/tallennetaan oikein KOSKI-tietovarantoon
 • miten tieto siitä, jos oppijan oikeutta maksuttomaan koulutukseen on pidennetty, siirretään/tallennetaan oikein KOSKI-tietovarantoon
Linkki webinaariin

Menneet koulutukset - materiaalit ja tallenteet:

Webinaari: Valpas-palvelun käyttökoulutus perusopetuksen järjestäjille 14.5.2021 & 20.5.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams Live Event- tapahtumana (maksimi osallistujamäärä 10 000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne
Pe 14.5.2021 klo 12-14 (suomeksi)

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen alkuosassa palvelu tarjotaan perusopetuksen järjestäjille.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta perusopetuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista toiselle asteelle tai nivelvaiheen koulutuksiin
 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet sekä opiskelupaikan vastaanottaminen
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta ilman opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaarin esitysmateriaali: Webinaari Valpas-käyttökoulutus perusopetuksen järjestäjille.pptx
Kysyttyjä kysymyksiä: Kysymykset_perusopetuksenjärjestäjän-koulutus.docx

To 20.5.2021 klo 12-14 (suomeksi)

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen alkuosassa palvelu tarjotaan perusopetuksen järjestäjille.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta perusopetuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista toiselle asteelle tai nivelvaiheen koulutuksiin
 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet sekä opiskelupaikan vastaanottaminen
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta ilman opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaarin esitysmateriaali: Webinaari Valpas-käyttökoulutus perusopetuksen järjestäjille.pptx
Kysyttyjä kysymyksiä: Kysymykset_perusopetuksenjärjestäjän_koulutus_ 20.5.docx
Webinaarin tallenne

Webinaari: Oppivelvollisuuden seuranta-ja valvontapalvelu- Valpas käyttöoikeudet 8.4.2021 & 15.4.2021

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki webinaariinWebinaarin tallenne
Torstaina 8.4.2021 klo 10-11 & torstaina 15.4.2021 klo 14-15Koulutuksenjärjestäjiä ja kuntia pyydetään organisoitumaan oppivelvollisuuteen liittyvien valvontatehtävien osalta ja alkamaan myöntää Valpas-pääkäyttäjäoikeuksia virkailijan Opintopolussa Valpas-palvelua tehtävissään tarvitseville henkilöille. Koulutus käsittelee Valpas-palveluun liittyviä käyttöoikeuksia. Lisätietoa käyttöoikeuksista löytyy sivulta Valpas-palvelun käyttäjähallinta ja käyttäjäroolit.Webinaarin tallenne
 • No labels