FI-COVID datan koordinaatio: datan rakenteellinen kokoaminen yhteisesti korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden saataville: toimintamallit, ohjeet, tekniset ratkaisut.

  • Fokus: Avoimen tutkimusdatan jakelu
  • Optio: Sensitiivisen datan jakelu

Datanhallinnan koulutusta voisi olla syytä tehostaa ja järjestää kohdennetusti COVID-19-responssin kannalta kriittisille tutkimusaloille. Hyvän datanhallinnan merkitys korostuu kun tutkimusryhmät työskentelevät fyysisesti erillään ja joutuvat mahdollisesti lähettelemään dataa keskenään tms. Datan rooli on myös ihan keskeinen kriisin ratkaisemisessa: olisi tärkeää että kertyvä data on FAIR eli yhteentoimivaa, jotta sitä voidaan tehokkaasti ja luotettavasti yhdistellä eri lähteistä ja saada luotettavia tuloksia.

COVID-19-kriisi on synnyttänyt maailmalla lukemattomia avoimen tieteen aloitteita ja yhteistyöhankkeita. Niitä olisi tärkeää seurata systemaattisesti ja viestiä kootusti suomalaiselle tiede- ja tutkimusyhteisölle.

  • No labels