Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2021 on luonnosvaiheessa.

4.2.5 Tilatiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO-5-tilat

Esimerkkikuva tilatiedonkeruun lomakkeesta

Tilatiedonkeruussa kerätään tiedot yliopistojen käytössä olevista huoneistoneliömetreistä. Tiedot kerätään erikseen yliopistokiinteistöosakeyhtiöitten tiloista (osakeyhtiöittäin), muista vuokratiloista sekä erikseen tiedot harjoittelukoulujen käytöissä olevista tiloista. Tiedonkeruussa sovelletaan valtionvarainministeriön käynnistämän virastojen toimitilatiedonkeruun tapaan Optimaze- järjestelmän mukaisesti tai vastaavasti määriteltyjä huoneistoneliömetrialoja.

Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi- ja yliopistotasolla.

4.2.5.1 Yliopistokiinteistöyhtiön toimitilat

Kuvaus

Yliopistojen käytössä olevat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamat tilat.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kohta jokaiselle yliopistokiinteistöt osakeyhtiölle.

  1. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  2. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
  3. Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Tiedot merkitään huoneistoneliömetreittäin. Tiedot kokonaislukuina.

4.2.5.2 Muut vuokratilat tai yliopiston suoraan omistamat tilat

Kuvaus

Yliopistojen käytössä olevat muut kuin yliopistokiinteistöt osakeyhtiöiden tilat tai yliopiston suoraan omistamat tilat.

Tiedon muoto

Tiedot merkitään huoneistoneliömetreittäin. Tiedot kokonaislukuina.

Suhde korkeakoulujen tietomalliin (XDW-malli)

Neliömäärien summa niistä korkeakoulun tiloista, joihin liittyy roolilla vuokranantaja Ulkoinen organisaatio,  joka ei ole organisaatiotyypiltään yliopistokiinteistöyhtiö.

4.2.5.3 Harjoittelukoulujen tilat

Kuvaus

Yliopistojen harjoittelukoulujen käytössä olevat tilat.

Tiedon muoto

Tiedot merkitään huoneistoneliömetreittäin. Tiedot kokonaislukuina.


  • No labels