Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Käsikirjan status

 • Tiedonkeruun käsikirja 2019 on lukittu.

7.2 OKM:n korkeakoulujen ohjauksen alat

Korkeakoulujen ohjauksen ja tilastoinnin yhdenmukaistamiseksi sekä kansainvälisen vertailun helpottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa ohjauksessa ja tilastoinnissa nykyisin käytössä olevat opetushallinnon 1995 ja 2002 luokitukset uudella kansainväliseen ISCED-luokitukseen pohjautuvalla luokituksella vuoden 2016 tiedoista lähtien. Korkeakoulujen sopimuskauden 20172020 tutkintotavoitteet tullaan asettamaan uuden luokituksen kehyksen mukaisina siten, että tutkintotavoitteissa tiettyjä aloja yhdistetään toisiinsa.

Uusi luokitus perustuu kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen, joka uudistettiin 2013. Tilastokeskus on laatinut avaimen koulutusluokituksen ja uuden ISCED-koulutusalaluokituksen välille (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/isced/001-2011/kuvaus.html). Avainta on mahdollista käyttää myös ISCED-luokitukseen pohjautuvien OKM:n ohjauksen alojen määrittelyssä.

7.2.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ohjauksen alaluokittelu

1                   Kasvatusalat
2                   Taiteet ja kulttuurialat
3                   Humanistiset alat
4                   Yhteiskunnalliset alat
5                   Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6                   Luonnontieteet
7                   Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
8                   Tekniikan alat
9                   Maa- ja metsätalousalat
10                 Lääketieteet
11                 Terveys- ja hyvinvointialat
12                 Palvelualat


 • No labels

1 Comment

 1. Tilastokeskuksen ISCED-luokitusavainta ei pysty käyttämään OKM:n ohjauksen alojen määrittelyssä. Oletettavasti tutkintokoodilla/koulutuskoodilla pitäisi pystyä määrittämään OKM ohjauksen ala, mutta tällä hetkellä luokitusavaimen löytäminen tuntuu olevan aika vaikeaa. Toki tilastokeskuksen luokitusavaimet ovat muutenkin luokattomia, joten kannattaisikohan laittaa jokin järkevä luokitusavain ihan täältä ladattavaksi?

  Kyse on siis tästä:

  ISCED 2013 pääkoulutusalat ovat:

  00 Generic programmes and qualifications
  01 Education
  02 Arts and humanities
  03 Social sciences, journalism and information
  04 Business, administration and law
  05 Natural sciences, mathematics and statistics
  06 Information and Communication Technologies (ICTs)
  07 Engineering, manufacturing and construction
  08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
  09 Health and welfare
  10 Services
  99 Unknown

  OKM:n koulutusaloja on kuitenkin 12kpl, ja näiden vastaavuutta ei minun nähdäkseni pysty tulkkaamaan annetuilla tiedoilla.