2. Tietojen toimittaminen

 

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

2.1. Tietojen toimittamisen aikataulu

Viimeistään 29.2.2016

 • Henkilöstötiedonkeruu *
 •  Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu
 •  Sivutoimisen henkilöstön tiedonkeruu
 • Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu
 • Toimipistetiedonkeruu *
 • Opinnäytetyöt
 • Opintopistetiedonkeruu
 • Henkilöstöliikkuvuus

Viimeistään 14.3.2016

 • Julkaisutiedonkeruu

Viimeistään 31.3.2016

 • Taloustiedonkeruu  

* Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.

Alleviivatut tiedonkeruukohteet kerätään Kotan kautta csv-aineistoina. Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu ja opintopistetiedonkeruu  (sekä mahdollisuuksien mukaan avoimen ammattikorkeakoulujen opiskelijat) kerätään suorina Virta-poimintoina.

 

2.2. Tiedostomuoto

Tiedot toimitetaan puolipiste-eroteltuina csv-tiedostoina. Tiedoston ensimmäiselle riville tulee kenttien nimet mallitiedostossa annetussa muodossa. Mallitiedostot löytyvät joulukuussa 2015 osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/suorat/2014+ammattikorkeakoulujen+mallitiedostot. Mallitiedostoissa on esimerkkirivejä, jotka kuvaavat kuvitteellisen korkeakoulun toimintaa.

Tiedoston kenttiin syötettävän tiedon muoto on kuvattu käsikirjassa kohdissa "tiedon muoto". Joissain tapauksissa yksi kerättävä tieto on jaettu tiedostossa useampaan kenttään. Kenttiä ammattikorkeakoulu ja vuosi ei ole mainittu erikseen jokaisessa tiedonkeruussa, vaikka ne kerättäisiinkin tiedostossa.

Tiedonkeruissa eri rivien määrittelevien tietojen pitää olla uniikkeja. Tiedonkeruun lataus tuottaa virheilmoituksen, mikäli tiedonkeruussa on kaikkien määrittelevien tietojen osalta identtisiä rivejä, ts. rivejä, joissa esim. ammattikorkeakoulu ja koulutusalatieto ovat identtisiä ja vain mittaritieto erilainen.

Julkaisutiedonkeruun osalta tiedoston merkistökoodaus tarkistetaan tiedonkeruun yhteydessä ja muulla kuin UTF-8 -merkistökoodauksella toimitetut tiedostot hylätään. Muissa tiedonkeruissa tiedoston merkistökoodaus tunnistetaan ja pyritään muuttamaan automaattisesti UTF-8 –merkistökoodaukseen silloin kuin se on mahdollista.

Valitettavasti Microsoft Excel -työkirjan tallentaminen vaaditussa merkistökoodauksessa ei onnistu suoraan Excel-ohjelmasta käsin. Julkaisutiedonkeruun teknisen toteutuksen osalta löytyy ohjeistus osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/tutki/2.+Julkaisutiedonkeruun+tekninen+toteutus.

 

2.3. Muut tiedonkerääjät

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää omien tiedonkeruidensa lisäksi hyväksi Tilastokeskuksen keräämiä tietoja (opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut, väestö- ja työllistymistiedonkeruut sekä t&k-toiminnan tiedonkeruut), Opetushallituksen toimittamia tietoja opiskelijavalinnoista ja rahoituksesta sekä Cimon toimittamia tietoja opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuudesta.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalaute (AVOP) on siirtynyt OKM:n vastuulle, tiedonkeruun teknisenä toteuttajana toimii CSC. Tiedonkeruun tarkemmasta toteutuksesta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin

 

2.4. Lisätietoja

Lisätietoja tiedonkeruista saa pyydettäessä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylitarkastaja Kaisu Piiroiselta (kaisu.piiroinen (ät) minedu.fi)

 • No labels

3 Comments

 1. Unknown User (targust@laurea.fi)

  Koskeeko valmistuvien palautekyselyn tiedonkeruun organisointi jo vuoden 2015 tietoja? Vastausaineiston toimittamisprosessista ja aikatauluista olisi hyvä saada tietoja mahdollisimman pian.

 2. Hei, AVOP-palautekysely siirtyy CSC:n toteutettavaksi vasta vuoden 2016 alusta lähtien. Eli vuoden 2015 osalta kerätty aineisto hoidetaan vielä Karelia-amk:n kanssa kuten aiemminkin.

 3. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.